user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

FATIGUE, hva er det og hvordan leve bedre med det? 

Kurs for pasienter, og deres pårørende på Vardesenteret, Radiumhospitalet.

Kursene arrangeres 28./29. august, 23./24. oktober og 20./21. november.

Last ned brosjyre.

Dato: 1. oktober 2014 Kl: 18.00-20.00
Sted: Sykehuset Telemark, Skien
(Møterom Vrangfoss, konferanseavdelingen i bygg 54)

Mandagene 12. + 19. januar 2015. Kl. 9.30-15 (utsatt fra 2014).

Et samarbeid mellom fagpersoner på STHF, Lungekreftforeningen, Kreftkoordinator i Skien kommune og Lærings- og mestringssenteret på Sykehuset Telemark i Skien.

Har faren din lungekreft, broren din testikkelkreft eller moren din brystkreft, hvor stor er sjansen for at du får kreft da? Nå kan denne risikoen regnes ut enda mer presist enn før.

Årsaker til kreft favner både arvelige faktorer og miljø- og livsstilsfaktorer, og disse kan deles mellom familiemedlemmer. 

For mange kreftformer ser forskerne det de kaller en familiær opphopning av disse faktorene. Og kunnskap om dette kan brukes for å beregne individuell risiko. 

Les hele artikkelen på forskning.no

paaroerendeSett av siste helga i oktober 2014 til hyggelig samvær og inspirasjon. Kurset vil vare fra lunsj til lunsj, 25. til 26. oktober 2014.

Kurset vil avholdes sentralt i Oslo og vil bli gratis for alle. Vi skal sørge for nødvendig transport for de av dere som må reise.

For første gang på ti år har forskere funnet en behandling som forbedrer utfallet for pasienter med tilbakevendende ikke-småcellet lungekreft.

 

Resultatene fra fase 3-studien REVEL legges frem på den prestisjetunge kreftkongressen ASCO mandag.

 

Studien omfatter 1253 pasienter, blant dem også noen norske pasienter, med ikke-småcellet lungekreft med tilbakefall etter første behandling med kjemoterapi.

Les hele artikkelen hos Dagens medisin

 

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager