user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Mandagene 12. + 19. januar 2015. Kl. 9.30-15 (utsatt fra 2014).

Et samarbeid mellom fagpersoner på STHF, Lungekreftforeningen, Kreftkoordinator i Skien kommune og Lærings- og mestringssenteret på Sykehuset Telemark i Skien.

Har faren din lungekreft, broren din testikkelkreft eller moren din brystkreft, hvor stor er sjansen for at du får kreft da? Nå kan denne risikoen regnes ut enda mer presist enn før.

Årsaker til kreft favner både arvelige faktorer og miljø- og livsstilsfaktorer, og disse kan deles mellom familiemedlemmer. 

For mange kreftformer ser forskerne det de kaller en familiær opphopning av disse faktorene. Og kunnskap om dette kan brukes for å beregne individuell risiko. 

Les hele artikkelen på forskning.no

paaroerendeSett av siste helga i oktober 2014 til hyggelig samvær og inspirasjon. Kurset vil vare fra lunsj til lunsj, 25. til 26. oktober 2014.

Kurset vil avholdes sentralt i Oslo og vil bli gratis for alle. Vi skal sørge for nødvendig transport for de av dere som må reise.

For første gang på ti år har forskere funnet en behandling som forbedrer utfallet for pasienter med tilbakevendende ikke-småcellet lungekreft.

 

Resultatene fra fase 3-studien REVEL legges frem på den prestisjetunge kreftkongressen ASCO mandag.

 

Studien omfatter 1253 pasienter, blant dem også noen norske pasienter, med ikke-småcellet lungekreft med tilbakefall etter første behandling med kjemoterapi.

Les hele artikkelen hos Dagens medisin

 

Kreftforskere leter etter svar. Men det er jakten på nye spørsmål som driver professor Harald Stenmark. Nå premieres han med Kong Olav Vs kreftforskningspris.

Tekst: Øyvind Rolland, Kreftforeningen. Foto: Alexander Hagstadius

Stenmark2- Henger du med?

Vi har snakket sammen en time og professor Harald Stenmark har tatt en pause i sitt tapre forsøk på å formidle sin forskning. Antakelig har han sett tomheten i blikket mitt og spør høflig om jeg har falt av lasset. Jeg retter opp ryggen og kontrer med et nytt spørsmål.

- Så det du sier er at celler, som vi har noen hundre milliarder av i kroppen, egentlig er ganske store størrelser?

- Å ja visst! Celler er enorme, svarer Stenmark og former hendene til noe som kan antyde en medisinball.

22. og 29. september holdes det lungekreftkurs i Skien.

Kurset er et samarbeid mellomfagpersoner på STHF, Lungekreftforeningen, kreftkoordinatoren i Skien og Lærings- og mestringssenteret. Kurset holdes i Skien.

Nærmere informasjon om dette kan fås ved Lærings- og mestringssenteret i Skien på telefon 35 00 43 44/930 65 188 eller hos Rita Slåbakk på telefon 934 70 121.

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager