user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Temakafeen er et uformelt og åpent tilbud til alle som er berørt av kreft i  Levanger og Verdal. Her kan du møte andre i liknende situasjon som deg i en hyggelig og avslappet atmosfære.

STED: «Glasshuset,» Rådhuset i Levanger, Håkon den godes g. 30.
TID: Første torsdag i måneden kl.18.00-20.00.

Vår egen Alf Gullik Hansen får i dag Kreftforeningens hederspris for sin innsats for pasienter og pårørende. 

AlfGullikHansen"Alf Gullik Hansen er ikke en hvilken som helst ildsjel i kreftmiljøet, han overlevde sykdommen selv, og er en av grunnleggerne i Lungekreftforeningen", skriver kreftinformasjon.no. I 2011 ble han friskmeldt.

Les hele artikkelen hos kreftinformasjon.no

Landskonferansen vil finne sted 25. april og årsmøtet 26. april.

Begge møtene vil være på Hotell Royal Christiania i Oslo. Mer info og påmeldingsmulighet kommer i Pust 1/15 i begynnelsen av mars.

​Sykehu​set Innlandet ved kreftenheten, Hamar sykehus, Kreftforeningen og Lærings- og mestringssenteret arrangerer fire kvelder med temaer som omhandler seksualitet når livet endrer seg ved en kreftsykdom.

Målet er å ha fokus på ulike sider av nærhet og seksualitet når en blir syk av kreft. Det vil være lege, sykepleier, sexolog og representant for pårørende og kreftsyk med på kurset. Disse vil bidra med sin kunnskap og erfaringer.

Målgruppe for kurset er de som selv definerer temaet som aktuelt for seg. Om du lever i et parforhold, anbefaler vi at partner også deltar.

Tid: 04.11, 11.11, 18.11 og 25.11

Alle dager fra 18.00 - 21.00

Sted: Kjonerud kompetansesenter, Løvstadvegen 7, 2312 Ottestad. Møterom Frigg.

Mer info og påmelding

 

Hvert år opplever ca. 4000 barn og unge at en mor eller far får en kreftsykdom. Fordi kreft er en alvorlig sykdom, innebærer dette som oftest en dramatisk endring i livssituasjonen til hele familien.

For den syke gir kreftsykdommen ofte utfordringer knyttet til endringer i hverdagen, i deltakelse i yrkeslivet og sosialt liv, samt de konsekvenser kreftbehandlingen medfører. Barna kan oppleve engstelse og bekymring og vil ha behov for informasjon og støtte. Den friske forelderen kan føle seg alene i sin situasjon, og må ofte ivareta omsorgen for barna og mange av dagliglivets rutiner i tillegg til å støtte sin syke partner. De fleste foreldre har aldri vært i en slik situasjon, og mange er usikre på hvordan de kan støtte barna sine og samtidig ivareta seg selv.

Vardesenteret ved Radiumhospitalet, 10. november, kl. 10.00 til 17.00.

Noen pasienter kan ha ulike smerteutfordringer etter kreftbehandling. Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap nok til å kunne medvirke i egen behandling og ta egne valg knyttet til det å leve med smerte.  

Du vil få råd/ strategier i forhold til det å mestre smerte og råd som kan fremme helse, og treffe andre i samme situasjon.

Info og påmelding

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager