user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Her er en liten oversikt over viktige datoer for «Temakafeene for kreftrammede, pårørende og etterlatte» som arrangeres i Nord-Trøndelag nå og fram til sommeren. Nye temakafeer er i ferd med å etableres, og det er vi selvfølgelig veldig glade for. Mange flotte, kompetente og kunnskapsrike frivillige har meldt seg til å drive temakafeene vi har etablert så langt, og temakafeene har så langt vært godt besøkt. Med god medieomtale har vi også fått forespørsler om oppstart av flere temakafeer, så det er tydelig at det er et ønske om flere tilbud til kreftrammede også i distriktene.

Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv i verden. Ved å analysere små molekyler i cellene håper forskere at de i fremtiden kan forutsi hvilken behandling som har best effekt.

Tekst: Kristine Gjul Harstad. Kilde: Kreftforeningen.

Hvert år rammes om lag 2900 mennesker i Norge av lungekreft, og dessverre får de fleste diagnosen når sykdommen allerede har spredd seg. 

Mandag 13. april kl. 18 00. Vardesentereret Oslo Universitetssykehus (ved Radiumhospitalet), Ullernchausseen 70, 0679 Oslo

Det er endelig tid for Krafttak mot kreft, og årets engasjement peker mot ny rekordinnsamling.

BssebrereFotografKjellIngeSreideKrafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon, og arrangeres i uke 10 og 11 over hele landet. I løpet av de to ukene vil over 20 000 bøssebærere besøke mange norske husstander, og det vil foregå en landsdekkende kampanje på både TV, radio og sosiale medier. Takket være fantastisk innsats, klarte vi å samle inn hele 31 millioner til kreftforskning i fjor. Vårt ønske er å klare enda mer i år, og målet er satt til 35 millioner kroner.

Forskning på persontilpasset behandling

Årets innsamling går til forskning på personlig tilpasset kreftbehandling.  Ingen kreftsvulster er helt like, og derfor kan en behandling som gjør underverker hos én pasient, gi svak effekt hos en annen.

-I dagens kreftbehandling må legene på mange måter bruke alle tilgjengelige verktøy i verktøykassen. Det er som om en snekker skulle bruke hammer, drill, sag og tang for å skru inn en skrue, når det egentlig hadde holdt med skrutrekker.Det koster for samfunnet, og det koster særlig for den enkelte pasienten som i en kortere eller lengre periode blir sykere av selve behandlingen, og som kommer senere i gang med den rette, forteller generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

Temakafeen er et uformelt og åpent tilbud til alle som er berørt av kreft i  Levanger og Verdal. Her kan du møte andre i liknende situasjon som deg i en hyggelig og avslappet atmosfære.

STED: «Glasshuset,» Rådhuset i Levanger, Håkon den godes g. 30.
TID: Første torsdag i måneden kl.18.00-20.00.

Vår egen Alf Gullik Hansen får i dag Kreftforeningens hederspris for sin innsats for pasienter og pårørende. 

AlfGullikHansen"Alf Gullik Hansen er ikke en hvilken som helst ildsjel i kreftmiljøet, han overlevde sykdommen selv, og er en av grunnleggerne i Lungekreftforeningen", skriver kreftinformasjon.no. I 2011 ble han friskmeldt.

Les hele artikkelen hos kreftinformasjon.no

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager