user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Lungekreftforeningen reagerer sterkt på at Beslutningsforum i sitt møte 8. februar 2016 nok en gang besluttet å ikke tilby lungekreftpasienter med plateepitelkarsinom immunterapi i helseforetakene foreløpig. Det foreligger en klar medisinsk anbefaling om å ta i bruk denne behandlingen for den aktuelle pasientgruppen.

Beslutningen står i sterk kontrast til helseministerens nasjonale kreftstrategi 2013–2017: «Sammen – mot kreft» og den tilhørende handlingsplanen der det bl.a. står at kreftpasienter raskt skal sikres nye og bedre behandlingsmetoder.

Lungekreftkurs i Kristiansand 2. og 9. mars (mer info om dette kommer i Pust 1/16). 

Likepersonkurs på Gardermoen 11. og 12. mars for de som ønsker å bli likeperson. Dette er et kurs som er beregnet på de som ikke har kurs fra tidligere.

Kan du tenke deg dette, ta kontakt med Alf Gullik på tlf. 991 11 606 eller Rita på tlf. 922 37 612 så raskt som mulig!

Årets landskonferanse og årsmøte i Lungekreftforeningen finner sted i Trondheim 23. og 24. april. Konferansestedet er Thon Hotell Prinsen.

Mer informasjon om program og påmelding kommer senere både her på nettsidene og i medlemsbladet Pust.

Sett av helgen hvis du planlegger å bli med oss til Trondheim!

10. og 17. mars 2016 arrangeres det lungekreftkurs for lungekreftpasienter og pårørende på Lærings- og mestringssenteret i Helse Bergen.

Målet med dette 2-dagers kurset er: Å bidra til styrke og trygghet til mestring av hverrdagen gjennom: 

  • kunnskap om sykdom og behandling
  • mulighet til å stille spørsmål til forskjellige fagpersoner
  • møte andre i samme situasjon
  • å få motivasjon og hjelp til selvhjelp


For nærmere informasjon og påmelding, se: http://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/Lungekreft---mars-2015.aspx

1. og 9. mars 2016 arrangeres det lungekreftkurs på St. Olav for lungekreftpasienter og pårørende.

Målet med dette todagers-kurset er: Gjennom tverrfaglig veiledning og gruppesamtaler å gi deltakerne økt kunnskap om sykdommen og bedre forutsetninger for å mestre hverdagen.

Tema:

• Å leve med lungekreft
• Behandling og oppfølging ved lungekreft
• Fysisk aktivitet og avspenning
• Oppfølging av kreftpasienten hjemme
• Kosthold ved lungekreft
• Kreft og samliv/relasjoner. Utfordringer og endringer
• Barn som pårørende
• Muligheter og rettigheter
• Gruppesamtale 1: "Om livet før og etter jeg ble syk"
• Gruppesamtale 2: "Om det å være pårørende"

For nærmere informasjon se:

https://stolav.no/arrangementer/lungekreft-lerings-og-mestringskurs

Kurs: 14.3 og 15.3 2016  Vardesenteret på  Radiumhospitalet

Kurset arrangeres av Oslo Universitetssykehus, Seksjon for læring og mestring og fagpersoner i Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken. Kurset er  utviklet i samarbeid med tidligere pasienter.

På kurset legges det opp til faglig informasjon med gode muligheter for spørsmål og dialog, gruppesamtaler og plenumsdiskusjon med erfaringsutveksling.

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager