user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Årets konferanse- og årsmøtehelg er 21. til 23. april, på Clarion Energy Hotel, Ishockeyveien 2, Stavanger.

Alle medlemmer og andre interesserte er hjertelig velkomne til den årlige landskonferansen, mens medlemmer også inviteres til årsmøte.

Seminar for brukerrepresentanter blir 23.–24. september i Kongens gate 6 i Oslo.

Sett av dagene hvis det er aktuelt for deg – utfyllende informasjon kommer senere.

Svulster har ofte unormale proteiner på overflaten som immunforsvaret kan identifisere og reagere på. Det er mulig at dette skjer ganske ofte, og at immunforsvaret ødelegger svulster i en liten størrelse slik at de aldri blir sett. Noen svulster er imidlertid i stand til å utnytte sjekkpunktsystemet. De setter noen av disse viktige proteinene på overflaten sin. Forskning har vist at disse kreftcellene forkler seg, så de ikke blir oppdaget av sjekkpunktene, noe som betyr at immunforsvaret ikke ødelegger dem.

Global Lung Cancer Coalition har utarbeidet dette faktaarket om lungekreft og immunterapi (pdf).

I fellesskap har Føflekkforeningen, Lymfekreft, Sarkomer, Profo, Gynkreftforeningen, Lungekreft, Sarkom og Hjernesvulstforeningen gått sammen om å ha et nybegynnerkurs for likepersoner. Vi skal ha en aktiv lørdag og søndag for deg som har et ønske om å bidra i rollen som likeperson enten det er ute i regionene, på et Vardesenteret eller andre arenaer hvor dere representerer foreningene og er til støtte for andre som møter sykdom som vi har gjort før dem.

Vi har lagt opp til foredrag og at man kan delta aktivt gjennom gruppeoppgavene, og i plenumssamtalen, det er ikke slik at man må binde seg til å bli likeperson, selv om man deltar på kurset. Men vi håper det gir deg/dere det siste puffet og at dere gjennom disse to dagene blir trygge på at dette er noe som passer for dere. Alle foreningene trenger aktive likepersoner som kan gjøre en forskjell. OBS: Påmeldingsfrist 16. februar

11_Faces_of_Lung_Cancer_utstilling_2.jpgI forbindelse med ESMO 2016  i Danmark valgte MSD å sette fokus på lungekreft gjennom en fotoutstilling. Utstillingen er ble laget i samarbeid med de nordiske lungekreftpasientforeningene og MSD.

Tekst: Emilie Baggersen Selin. Oversatt av Kjell Arnestad.

Utstillingen het ”Faces of Lung Cancer” og var satt opp på KongensNytorv i København. Der stod den fra 6. til 14 oktober. 

Formålet med utstillingen var å synliggjøre ulikheten i hvem som rammes av lungekreft. Utstillingen viste bilder av pasienter med lungekreft fra henholdsvis Danmark, Norge og Finland.

Behandlingen kan gi bivirkninger som påvirker matlyst, smak og fordøyelse. Noen føler seg kvalme eller slappe, og enkelte kreftformer kan gjøre det vanskelig å tygge og svelge maten.

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager