user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Motstandsdyktighet mot cellegift er ofte årsaken når kreftbehandling mislykkes. Nå er norske forskere på sporet av en metode som kan forutsi om cellegiften vil virke allerede før behandlingen starter.

Tekst: Nina Ånensen. Kilde: Kreftforeningen

Selv om det stadig utvikles nye målrettede medisiner mot kreft, spiller tradisjonell cellegift fremdeles en hovedrolle i kreftbehandling. Når kreftbehandling mislykkes og pasienten ikke overlever, skyldes det ofte at kreftcellene er motstandsdyktige, eller resistente, mot cellegift.

Les hele artikkelen hos Kreftforeningen

Har du økonomiske vanskeligheter på grunn av din, eller en av dine nærmeste sin kreftsykdom? Da kan du søke Kreftforeningen om støtte til:Pasient i rullestol

  • Et bidrag for å lette den økonomisk vanskelige situasjonen
  • Strakshjelp i en overgangssituasjon (økte utgifter og/eller inntektstap)
  • Utgifter som ikke dekkes av det offentlige
  • Rehabilitering/velferdstiltak for hele familien 

Støtten er ment som et bidrag som ikke nødvendigvis dekker hele formålet det søkes til, og er ment som en engangsbevilgning. Den skal komme i tillegg til, ikke i stedet for offentlige ytelser.

To dagers lærings- og mestringskurs for deg med lungekreft og eventuelt en pårørende. Pårørende kan også møte opp uten at den som er syk deltar.

Gjennom tverrfaglig veiledning og gruppesamtaler er målet å gi deltakerne økt kunnskap om sykdommen og bedre forutsetninger for å mestre hverdagen. Kurset arrangeres av Lungeavdelingen i samarbeid med lærings- og mestringssenteret i Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs Hospital og Lungekreftforeningen.

Kurset er for personar med lungekreft og deira pårørande. 

Målsettinga er å bidra til styrke og tryggleik til meistring av kvardagen gjennom: 
1. kunnskap om sjukdom og behandling 
2. moglegheit til å stille spørsmål til forskjellige fagpersonar 
3. møte andre i same situasjon 
4. å få motivasjon og hjelp til sjølvhjelp

Denne våren har vi et nytt lærings og mestringskurs som vi tror kan være interessant for deres medlemmer som ønsker å tenke livsstilsendring fremover i forhold til egen sykdom. Kurset er for pasienter som har eller har hatt kreft og deres pårørende.

  • Ønsker du å få til endringer i kostholdet ditt som kan gjøre at du spiser sunnere?
  • Er du stresset og ønsker å bli bedre på å være tilstede i hverdagen?
  • Trenger du inspirasjon for å komme i gang med treningen?


Da kan dette være kurset for deg.

Lungekreftforeningen ønsker medlemmene velkommen til årets landskonferanse og årsmøte! 

Det foregår 26. og 27. april 2014 på Royal Christiania Hotell i Oslo.

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager