user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Den 23. og 24. november 2007 inviterte en prosjektgruppe bestående av medarbeidere fra Kreftforeningen og Rikshospitalet lungekreftpasienter og deres pårørende til møte. Møtet viste at det var stor interesse for en lungekreftforening, og et interimsstyre ble dannet.

Interimsstyret jobbet fra januar til november 2008 med markedsføring av foreningen i ulike medier, for utvikling og spredning av informasjonsmateriell, og ikke minst i forbindelse med planlegging av foreningens stiftelse.

I forkant av stiftelsen deltok representanter fra interimsstyret i et innslag for NRK-programmet Puls den 03.11. Innslaget finnes på NRK nett-TV.

7 til 9. november ble det avholdt en vellykket stiftelsessamling med deltagere fra hele landet. Foreningen ble formelt stiftet søndag den 9. november 2008, og et styre ble nedsatt. 

I april 2009 holdt foreningen sitt første landsmøte, på Thon Hotel Linné i Oslo.

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager