user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Lungekreft rammer hvert år i overkant av 2800 nordmenn. Er du eller en av dine nærmeste én av disse?

Lungekreftforeningen ble stiftet 9. november 2008 av pasienter, tidligere pasienter og pårørende. Vårt mål er å gi hjelp, støtte og råd til pasienter som har eller har hatt lungekreftdiagnose, og ivareta deres og deres pårørendes interesser.

Det har skjedd mye positivt innen lungekreftforskning i de senere årene. Lungekreftforeningen vil bli et forum for utvikling av kunnskap og erfaringer om sykdommen. Vi skal også være et talerør overfor myndighetene.

Lungekreftforeningen skal bl.a.: 
• arbeide med å gi opplysning og veiledning om lungekreft og behandling av sykdommen overfor pasienter og deres pårørende  
• etablere besøktjeneste og drive likemannsarbeid

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager