user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Vedtekter

Vedtektene ble først vedtatt på stiftelsesmøtet 9. november 2008 og sist revidert 22. april 2017.

Last ned (pdf)

 

Handlingsplan 2014–2017

Handlingsplanen ble vedtatt på årsmøtet 2014 og gjelder fram til og med 2017.

Last ned (pdf)

 

Årsmeldinger

Årsmeldingene er styrets beretning for arbeidsperiodene og blir godkjent av årsmøtet.

2014 | 2015 | 2016

 

Annet

Reiseregningsskjema til nedlasting (.xls)

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager