user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Kreftforskere ved UNN/UiT i Tromsø jubler i disse dager, da en splitter ny og toppmoderne preklinisk strålemaskin endelig har ankommet byen. Strålemaskinen er spesialtilpasset smådyr eller «mini-pasienter», og er den første av sitt slag i Norge og en av få i Europa.  Tilgangen til en preklinisk strålemaskin gir dagens kreftforskere helt nye muligheter for å utforske og besvare mange av de uløste problemstillingene innen kreftbehandlingen.

Tekst: Turid Hellevik, med. fysiker og forskerleder ved UNN (artikkel fra Pust 1/2018)

turid hellevikStråleterapi har i mer enn 100 år vært vårt kraftigste og mest kostnadseffektive verktøy for «sterilisering» og kurasjon av lokale kreftsvulster. I tillegg har stråleterapi stor betydning i den lindrende kreftbehandlingen, og tilbys totalt sett til mer enn 60 prosent av kreftpasientene i land med toppmoderne behandlingsutstyr og optimale behandlingsresultater. Strålebehandlingens grunnprinsipp handler i essens om to ting: Leveranse av maksimal stråledose til selve kreftsvulsten, med samtidig unngåelse av stråling til det omkringliggende normalvevet.

Lungekreftkonf 2

Leder Per Olthuis åpnet årets Lungekreftkonferanse, hvor omtrent 100 medlemmer – både pasienter og pårørende, samt helsepersonell deltok.

For første gang hadde medlemmer som ikke var til stede mulighet til å følge foredragene live fra Lungekreftforenings kanal på Youtube. Det var en engasjert forsamling som hadde mange spørsmål til foredragsholdere underveis.

Velkommen til årets konferanse- og årsmøtehelg i Lungekreftforeningen lørdag 28. til søndag 29. april, på Thon Hotel Rosenkrantz Bergen, Rosenkrantzgaten 7, Bergen.

Lungekreftforeningen feirer tiårsjubileum i år – dette vil vi naturligvis markere denne helgen! Alle medlemmer og andre interesserte er hjertelig velkomne til den årlige landskonferansen, mens medlemmer også inviteres til årsmøtet.

Lungekreftkonferansen ble arrangert 12. mars 2018 på Thon Hotel Opera. Du kan her se foredragene.

Se opptak av foredragene fra årets Lungekreftkonferanse.

https://www.youtube.com/channel/UCNZBPqzJEjfzm4cm2syTazw

Programmet for konferansen (pdf)

Vi ønsker velkommen til lungekreftkonferansen 2018! Programmet passer for pasienter, nærstående og deltakere fra helsevesenet og andre som arbeider med lungekreftpasienter. 

Thon Hotel Opera (sjøsiden av Oslo S)

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager