user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Nå har du muligheten til å se filmen "Å leve med lungekreft". Filmen er en veiledning for å komme igjennom tiden etter å ha mottatt beskjeden om at du har lungekreft. Filmen er laget i samarbeid mellom pasienter og pårørende som har blitt rammet av lungekreft.

Filmen " Å leve med lungekreft" er produsert av Roy Castle Cancer Foundation og er oversatt til norsk i samarbeid med Lungekreftforeningen og norske lungespesialister. Filmen består av 13 kapitler, og du kan velge om du vil se hele filmen eller kapitlene som er mest relevant for deg i din situasjon. Filmen er sponset av Lilly. 

Å leve med lungekreft (Siden krever at Adobe Flash er installert.)

(Samarbeidsavtale mellom Lungekreftforeningen og Eli Lilly Norge AS (pdf))

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager