user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Forord

Likepersonsarbeidet er en viktig del av Lungekreftforeningens arbeid for personer med lungekreft og deres pårørende.

Likepersonsarbeidet i Lungekreftforeningen drives med grunnlag i Lungekreftforeningens vedtekter.

Likepersonsarbeidet skal være frivillig og ulønnet og kan foregå mellom enkeltpersoner og i grupper.

Lungekreftforeningen skiller mellom organisasjonsarbeid og likepersonsarbeid.

Likepersonsarbeidet er kontakt mellom personer og er ikke en del av organisasjonsarbeidet i foreningen.

  

Rettelser og oppdateringer

Retningslinjene for likepersonsarbeidet i Lungekreftforeningen oppdateres ved behov av likepersonskoordinator. Endringene vedtas av hovedstyret.

 

Oslo, 19. desember 2012

 

 

1. Likepersonsarbeidet

Likepersonsarbeid er basert på frivillighet og skal være et supplement til det offentliges ansvar og skal ikke erstatte det offentliges oppgaver.

Hva er en likeperson:

 • En likeperson i Lungekreftforeningen har eller har hatt lungekreft selv eller vært pårørende.
 • Han/hun bruker sine erfaringer for å gi støtte til andre som står i lignende situasjon
 • En likeperson har følelsesmessig bearbeidet egne erfaringer med sykdommen slik at han/hun kan være til stede for andre i samme situasjon.
 • Likepersonen skal være til hjelp for andre i deres egen bearbeidingsprosess.
 • Likepersonen er medlem i Lungekreftforeningen.

 

2. Hvem kan være likeperson?

Det er ingen formelle krav til å kunne være likeperson, men det er ikke alle som egner seg.

Kvalitet i Lungekreftforeningens likepersonarbeid sikres ved opplæring og oppfølging av likepersonene. Likeperson som trenger opphold i aktiviteten, skal selv varsle dette så snart som mulig. Likepersoner som ikke har gjennomført aktiviteter på ett år, mister godkjenningen, om ikke likepersonansvarlig etter samtale med vedkommende får godtgjort at inaktiviteten er velbegrunnet og ikke går utover nødvendig kompetanse.

Alle likepersoner skal ha gjennomført likepersonskurs og være godkjent som likeperson av hovedstyret. Han/hun må i tillegg ha underskrevet en taushetserklæring. Se vedlegg 1.

 

3. Rekruttering og godkjenning av likemenn

Egnete personer/medlemmer forespørres om de kan tenke seg å bli likepersoner i Lungekreftforeningen.

Etter samtale med likepersonsansvarlig vil vedkommende bli tilbudt likepersonskurs.

Etter innstilling fra likepersonsansvarlig foretar hovedstyret den formelle godkjenningen av nye likepersoner.

 

4. Kjøreregler for likepersoner i Lungekreftforeningen

 • En likeperson er et medmenneske.
 • En likeperson skal kunne lytte og forstå og er ikke redd for stillhet.
 • En likeperson skal bruke sunn fornuft og egne erfaringer.
 • En likeperson skal vise omsorg.
 • En likeperson skal gi håp, men ikke falske forhåpninger.
 • En likeperson skal gi korrekte opplysninger.
 • En likeperson skal ta utgangspunkt i at vi er likesinnede, likestilte, i samme situasjon.
 • En likeperson skal kunne stille spørsmål så en samtale kommer i gang igjen om den går i stå.
 • En likeperson skal kunne stille spørsmål så brukeren selv finner og forstår svarene.
 • En likeperson skal kunne gi hjelp til å tilpasse seg en ny livssituasjon, mestre livet.
 • En likeperson skal ikke ha store uløste personlige problemer.
 • En likeperson skal ikke gi råd om behandling eller medisinering.
 • En likeperson skal kunne sette grenser for eget likepersonsarbeid.

 

5. Organiseringen av likepersonsarbeidet

Likepersonsarbeidet i Lungekreftforeningen:

 • Telefontjeneste med telefonnummer til den enkelte godkjente likeperson.
 • Felles likepersonstjeneste i samarbeid med andre pasient- og likepersonsorganisasjoner ved Vardesentrene og noen sykehus.
 • Besøkstjeneste i enkelte områder.  
 • Alle godkjente likepersoner oppføres med telefonnummer og ev. e-postadresse på foreningens nettsider og i medlemsbladet Pust.

 

6. Likepersonskonferanse

Likepersonene i Lungekreftforeningen følges opp gjennom en årlig likepersonskonferanse arrangert av likepersonsansvarlig.

 

7. Administrasjon

Lungekreftforeningens hovedstyre er ansvarlig for likepersonstjenesten herunder oppfølging av likepersonene.

Hovedstyret oppnevner en likepersonsansvarlig som skal stå for drift av likepersonstjenesten. Dette innebærer:

 • Møte i hovedstyremøte med talerett når likepersonsarbeidet står på dagsorden.
 • Melde inn saker til behandling.
 • Rapportere jevnlig til styret om likepersonsarbeidet
 • Føre register over likepersonene
 • Holde kontakt med og veilede likepersonene
 • Ha oversikt over aktuelle likepersonskurs og andre aktuelle opplæringstilbud
 • Sørge for at aktuelle likepersoner får tilbud om likepersonskurs.
 • Arrangere årlig likepersonskonferanse
 • Ha oversikt over og på forhånd godkjenne Lungekreftforeningens vakter ved felles likepersonstjenester.
 • Føre statistikk over likepersonssamtaler.
 • Rapportere årlig til hovedstyret.

En prat med en likeperson kan være en god hjelp i en vanskelig tid både for deg som har kreft og for deg som er pårørende.

Hva er en likeperson?

 • er et medmenneske med egen erfaring med kreft
 • kan ved hjelp av sine egne erfaringer lytte, gi deg støtte og vise vei i den situasjonen du befinner deg i nå
 • kan bidra til at du finner løsninger som er gode for deg
 • er med i en pasient- eller likepersonsorganisasjon innen kreftområdet og jobber frivillig som likeperson
 • har underskrevet et taushetsløfte og er godkjent likeperson med kurs

Hvordan kan jeg komme i kontakt med en likeperson?

Lungekreftforeningens likepersoner kontakter du slik:

Foreningens kontakttelefon for likepersontjenesten er åpen mandag, onsdag og fredag mellom kl. 10.00 og 12.00, samt mellom kl. 18.00 og 20.00: 934 71 021.

Du kan også sende en e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Trenger du kontakt og ikke får svar på nummeret ovenfor, kan du ringe våre likemenn direkte, både i og utenom åpningstiden. Ring den som bor nærmest deg. Oversikten finner du nedenfor.

  

Likeperson Fylke/område E-postadresse Mobiltelefon
Henrik Aasved Hordaland Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.    959 96 270
Oddvar Bakke Nord-Trøndelag Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.      957 70 551
Alf Gullik Hansen Østfold Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  991 11 606
Arnfinn Mangerud Hedmark Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   911 97 533
Regine Deniel Ihlen Oslo/Akershus Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 906 30 213
Per Olthuis Akershus   919 97 281
Esther Ryberg Agder Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 991 64 776
Lise Bratli Vestfold Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  920 63 166
Thorild Smaaskjær Akershus Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 971 31 530
Rita Slåbakk Telemark Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 922 37 612
Unni Ruth Telemark Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 976 68 099
Cecilie Bråthen Akershus/Buskerud Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 976 80 915
Remi Hoholm Troms Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 936 91 615
Sol Nymoen  Buskerud Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 902 25 538
Morten Haraldsen Telemark Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 900 35 571

  

Vardesentrene er en møteplass for kreftrammede og pårørende. På Vardesenteret kan du som kreftrammet eller pårørende møte en likeperson, du kan få informasjon, støtte og veiledning, ta del i aktiviteter eller ha et sted å hvile og finne ro.

Likepersonstjenesten på Vardesentrene drives i felleskap av pasient- og likepersonsorganisasjonene og er diagnoseuavhengig. I dag er det Vardesenter ved Oslo universitetssykehus (Radiumhospitalet og Ullevål), St. Olavs Hospital i Trondheim og Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø. Flere Vardesentre er under planlegging.

For mer informasjon om åpningstider og tilbud, se www.vardesenteret.no eller ring:

– Vardesenteret ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø: 465 41 197

– Vardesenteret ved St. Olavs Hospital i Trondheim: 72 82 63 30

– Vardesentrene ved Oslo universitetssykehus Ullevål og Radiumhospitalet: 974 00 440

 

Andre steder du kan treffe en likeperson

På Haukeland universitetssykehus er det – etter modell fra Vardesentrene – også en likepersonstjeneste som drives av pasient- og likepersonsorganisasjonene i fellesskap med støtte fra Kreftforeningen.

For nærmere informasjon, send e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller ring 406 01 205.

 

Kreftlinjen

Hos Kreftlinjen kan du snakke med fagfolk som spesialsykepleiere, jurister og sosionomer. Kreftlinjen er åpen for alle, og tjenesten er gratis fra fasttelefon. Telefon til Kreftlinjen er: 800 57 338. Du kan også finne nyttig informasjon på www.kreftforeningen.no

 

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager