user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Vevsprøver er nødvendige når man skal stille en kreftdiagnose, men nå kan analyser basert på flytende materiale, inkludert blod, erstatte en del av tradisjonell patologisk diagnostikk.

Av Odd Terje Brustugun, overlege, dr. med, Kreftseksjonen, Drammen sykehus (artikkel fra Pust 1/2018)

Slike teknikker kan også gi nye muligheter for å forutsi prognose og å gi informasjon som kan bestemme behandlingsvalg. I tillegg kan slike analyser også være til hjelp i oppfølgningen under og etter behandling.

Clinical applications of ctDNA 1
Biopsi ved hjelp av blodprøver reduserer risikoen for komplikasjoner.

Vevsprøver, såkalte biopsier, gir ofte svært lite materiale, og det forekommer ofte at det ikke er vev igjen for de mange analysene som er ønskelige å gjøre i dag. I tillegg kan det være utfordrende å få tatt vevsprøven på grunn av svulstens beliggenhet, eller fordi pasienten av ulike grunner vegrer seg for stikking, ikke minst ved ønske om gjentatte biopsier. Prøvetakingen kan kreve flere forsøk for å få tilstrekkelig materiale. Det kan forsinke diagnostikkfasen i pakkeforløpet og øker risikoen for komplikasjoner. I tillegg kan ofte svulster være lite ensartede – det området av svulsten som prøven er hentet fra trenger ikke være representativt for det totale sykdomsbildet.

Kreftforskere ved UNN/UiT i Tromsø jubler i disse dager, da en splitter ny og toppmoderne preklinisk strålemaskin endelig har ankommet byen. Strålemaskinen er spesialtilpasset smådyr eller «mini-pasienter», og er den første av sitt slag i Norge og en av få i Europa.  Tilgangen til en preklinisk strålemaskin gir dagens kreftforskere helt nye muligheter for å utforske og besvare mange av de uløste problemstillingene innen kreftbehandlingen.

Tekst: Turid Hellevik, med. fysiker og forskerleder ved UNN (artikkel fra Pust 1/2018)

turid hellevikStråleterapi har i mer enn 100 år vært vårt kraftigste og mest kostnadseffektive verktøy for «sterilisering» og kurasjon av lokale kreftsvulster. I tillegg har stråleterapi stor betydning i den lindrende kreftbehandlingen, og tilbys totalt sett til mer enn 60 prosent av kreftpasientene i land med toppmoderne behandlingsutstyr og optimale behandlingsresultater. Strålebehandlingens grunnprinsipp handler i essens om to ting: Leveranse av maksimal stråledose til selve kreftsvulsten, med samtidig unngåelse av stråling til det omkringliggende normalvevet.

I løpet av året som har gått er det kommet mange gode resultater for lungekreftpasienter. Selv om det er noen flere som får lungekreftdiagnosen hvert år, er det flere enn noen gang som får en behandling der målet er å bli frisk. Det er godt nytt og betyr at utredning og behandling er preget av en mer positiv holdning enn tidligere.

Tekst: Åslaug Helland, overlege og forsker ved Oslo universitetssykehus. Foto: Kreftforeningen

I den siste rapporten fra Kreftregisteret viste tallene at mer enn en tredel av nye lungekreftpasienter blir behandlet med operasjon eller strålebehandling med kurativ intensjon.

Per Otto Nilsen er en aktiv mann og styremedlem i Lungekreftforeningen Oslo–Akershus. Tre år med lungekreft har vært tøffe, men immunterapi har gitt gode resultater. Her forteller han selv sin historie.

Tekst: Per Otto Nilsen. Foto: Levent Ultanur - silenzia.com

Vi skriver nå november 2017, og det er ganske nøyaktig tre år siden jeg fikk diagnosen lungekreft på stadium IV. I dag er jeg 69 år, lever et «normalt» liv. Jeg arbeider som frivillig i en organisasjon tre dager i uken, går fem–seks km hver dag samt gjør de daglige gjøremål som vask, støvsuging matlaging og så videre.

pust 4 2017 1Medlemsbladet Pust er ute med fjerde og siste nummer for i år. Nå setter vi blant annet søkelyset på kosthold og kreft, forskning og manglende satsing på lungekreftforskning, at flre får kurativ behandling, og ikke minst Per Otto Nilsens pasienthistore.

Last ned bladet (pdf, 2 mb)

PerOlthuisNov2017Kreftforeningen har nylig delt ut forskningsmidler, og til Lungekreftforeningens skuffelse er ikke vår diagnose tilgodesett med et eneste prosjekt.

‒ Spesielt ille synes vi dette er fordi lungekreft dessverre fortsatt er en hyppig kreftform med dårlig prognose. Vi registrerer i tillegg Dagens Medisins undersøkelse som viser at også tidligere år så har lungekreft vært underrepresentert i Kreftforeningens tildelinger, sier Per Olthuis, som er leder av Lungekreftforeningen.

Han forventer nå at lungekreftforskning blir et prioritert område i neste tildelingsrunde fra Kreftforeningen. 
‒ Det blir feil å sette diagnoser opp mot hverandre, men en systematisk skjevdeling over tid, kan nettopp føre til at slike holdninger skapes. Kreftforeningen som en paraply for alle kreftdiagnoser, bør være ekstra oppmerksom på dette, sier Olthuis.

Han har vært i kontakt med sentrale forskningsmiljøer innen lungekreft i Norge, og han har inntrykk av at de er kritiske til Kreftforeningens prioriteringer. 
‒ Jeg er kjent med at det i alle fall var fire godt dokumenterte søknader knyttet til lungekreft inne. Jeg skulle ønske at i alle fall ett av disse hadde nådd opp, sier han.

‒ Det har skjedd utrolig mye positivt rundt forskning på lungekreft, men vi er jo på langt nær i mål. Det må forskes mye mer for å kunne nærme oss gode nok behandling og medisiner. Gledelig er tallene som nylig ble presentert fra Kreftregisteret, som viser at muligheten for å bli varig helbredet av lungekreft øker. Det er viktig at også norske forskningsmiljøer blir delaktige og i fremste rekke på dette området. Det er bra for utviklingen av nye medisiner, men det er også bra for pasientbehandlingen at norske kliniske miljøer er involvert i forskningsprosjekter. Det sikrer norske pasienter rask tilgang til nye behandlingsmuligheter. Dette vil Lungekreftforeningen være en pådriver for, sier Olthuis.

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager