user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Vi har aldri tidligere delt ut penger fra denne kontoen og etter flere år har det blitt et betydelig beløp oppspart. Vi har fått inn penger som giverne ønsket skulle gå til forskning på lungekreft, og vi vet at pengene blir brukt til dette formålet.overrekkelse aug2014

Tekst: Rita Slåbakk

Styret bestemte på et styremøte at kr. 188.000,- skulle overføres til Kompetansesenter for Lungekreft og 29 august ble det gitt en sjekk fra Lungekreftforeningen til Kompetansesenteret ved Steinar Solberg. Vi hadde en uhøytydelig overrekkelse og en hyggelig prat over en kopp kaffe og litt kake.

Tilstede ved utdelingen var: Henrik Aasved, Esther Ryberg, Anne Grethe Pettersen, Rita Slåbakk (alle fra Lungekreftforeningen), Kirsten Haugland fra Kreftforeningen. Vi hadde pressedekning av kreftforeningens pressekontakt ved Terje Mosnesset og Steinar Solberg fra kompetansesenteret.

Lungekreftforeningen er veldig takknemlig for alle gaver gitt til vår gavekonto og alt som kommer inn gies uavkortet videre.

arendalsuka2014Lungekreftforeningen ved Ester Ryberg og Rita Slåbakk deltok på Kreftforeningens stand i Arendal. 

Tekst: Rita Slåbakk og Esther Ryberg

Mange lag, foreninger, politiske partier, og denne gang streikende lærere, deltar i denne uka.

Dette er en meningsfyllt jobb, og jammen kom ikke vår helseminister på besøk til oss.

Han virket oppriktig interessert i vår jobb både i kreftforeningen og i pakkeforløpet for kreft som vi er en del av.

Mange hyggelige mennesker kom innom vår stand og vi fikk de til å delta på en spørrekonkuranse hvor premien var boka KREFTER var gevinsten.

Takk for at vi fikk lov å delta!

Har faren din lungekreft, broren din testikkelkreft eller moren din brystkreft, hvor stor er sjansen for at du får kreft da? Nå kan denne risikoen regnes ut enda mer presist enn før.

Årsaker til kreft favner både arvelige faktorer og miljø- og livsstilsfaktorer, og disse kan deles mellom familiemedlemmer. 

For mange kreftformer ser forskerne det de kaller en familiær opphopning av disse faktorene. Og kunnskap om dette kan brukes for å beregne individuell risiko. 

Les hele artikkelen på forskning.no

For første gang på ti år har forskere funnet en behandling som forbedrer utfallet for pasienter med tilbakevendende ikke-småcellet lungekreft.

 

Resultatene fra fase 3-studien REVEL legges frem på den prestisjetunge kreftkongressen ASCO mandag.

 

Studien omfatter 1253 pasienter, blant dem også noen norske pasienter, med ikke-småcellet lungekreft med tilbakefall etter første behandling med kjemoterapi.

Les hele artikkelen hos Dagens medisin

 

Kreftforskere leter etter svar. Men det er jakten på nye spørsmål som driver professor Harald Stenmark. Nå premieres han med Kong Olav Vs kreftforskningspris.

Tekst: Øyvind Rolland, Kreftforeningen. Foto: Alexander Hagstadius

Stenmark2- Henger du med?

Vi har snakket sammen en time og professor Harald Stenmark har tatt en pause i sitt tapre forsøk på å formidle sin forskning. Antakelig har han sett tomheten i blikket mitt og spør høflig om jeg har falt av lasset. Jeg retter opp ryggen og kontrer med et nytt spørsmål.

- Så det du sier er at celler, som vi har noen hundre milliarder av i kroppen, egentlig er ganske store størrelser?

- Å ja visst! Celler er enorme, svarer Stenmark og former hendene til noe som kan antyde en medisinball.

Tirsdag 13. mai la kreftregisteret ut nye tall. For dere som er interessert i tall, gå inn på kreftregisteret.no

Noen tall som kommer frem er:

30.099 fikk kreft i 2012 (2012 er siste offisielle tall)

2902 av de fikk lungekreft

224.315 lever i 2012 etter å ha fått en kreftdiagnose

Prosentvis overlevelse for kvinner og menn går opp for lungekreft.

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager