user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

pasientirullestol9.10.2015: Lungekreftforeningen viser til oppslag i TV2 nyhetene 08.10.2015 om «immunterapi» for lungekreftpasienter.

Denne behandlingsformen betraktes av spesialister som kanskje det største gjennombruddet i behandlingen av lungekreft den senere tid – ref. bl.a uttalelse av professor Steinar Aamdal. Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv i Norge, og mange lever kort tid etter at diagnosen er stilt.

Å få en behandling som kan vesentlig forlenge forventet levetid etter diagnose  –  og med mye mindre bivirkninger enn tradisjonell cellegift-behandling - er svært gledelig og vil bety enormt mye for den det gjelder og vedkommendes pårørende. Dette kan en ikke sette en prislapp på.

Som del av et prosjekt ledet av European Lung Foundation og European Respiratory Society, har personer med erfaring med lungekreft fortalt oss at prioriteringene deres er kvalitetsinformasjon, tilgang til glimrende diagnosetjenester og terapier og et positivt samarbeid med helsearbeidere og pasienter. Vi ønsker å finne ut om disse meningene er delt over hele Europa.
 
Resultatene av dette spørreskjemaet vil bidra til å prege utviklingen av en nettside som bringer sammen den beste informasjonen i Europa for personer med erfaring med lungekreft. Tilbakemeldingen din vil hjelpe oss med å utvikle anbefalinger for helsearbeidere som arbeider på lungekreftfeltet. 
 
Undersøkelsen kommer fra ELF (European Lung Foundation) som er en europeisk organisasjon for lungesykdommer. 
 
Svarfrist er 14. september.
 

Dette sier dr. med Odd Terje Brustugun, onkolog ved Radiumhospitalet og leder i Norsk lungekreftgruppe.  
 
Denne nye lungekreftbehandlingen er per i dag Norges aller første godkjente behandling for pasienter med såkalt ALK+ NSCLC-lungekreft som tidligere er blitt behandlet med crizotinib og er tilgjengelig for norske lungekreftpasienter fra 1. juli i år.

Tekst: Novartis

Godkjenningen baserer seg på 2 studier som viste totalrespons hos 56,4% av pasientene, varighet av respons på inntil 9,2 måneder og progresjonsfri overlevelse på inntil 6,9 måneder

– Det er imponerende tall som blir presentert for Zykadia. Det er en behandling som er effektiv for pasienter med ikke-småcellet lungekreft, og som har fått påvist den såkalte ALK-mutasjonen gjennom gentester, sier Brustugun.

Forsøk gjennom fire år viser oppsiktsvekkende resultater. Et stoff som finnes naturlig i nøtter utmerket seg som særlig effektivt i behandlingsforsøk.

Tekst: Øyvind Rolland/Kreftforeningen

Knapt noen kreftform vekker mer gru enn kreft i hjernen. Heldigvis er den også sjelden, med kun en liten håndfull tilfeller per hundre tusen nordmenn hvert år. Antall tilfeller av kreft andre steder i kroppen med spredning til hjernen, derimot, er langt flere. Professor Frits Thorsen ved Institutt for biomedisin ved Universitetet i Bergen forholder seg til europeiske tall.

- Drøyt tre millioner mennesker i Europa får kreft hvert år. Omtrent 40 prosent av dem får spredning til hjernen. Vi snakker om oppimot halvannen million mennesker, slår Thorsen fast.

Les hele artikkelen på kreftforeningen.no

Neste nummer av medlemsbladet Pust kommer ut i slutten av juni, blant annet med informasjon om årets velferdsturer.

Stoffrist for innlegg og annet du vil skrive om, er 8. juni.

Lørdag 30. mai går sykkelrittet Granfondo Don Pedro 2015 av stabelen i Larvik. Inntektene fra sykkelrittet går til kreftsaken.

Alt om løpet og påmelding finner du på http://granfondodonpedro.no/

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager