user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Lungekreftforeningen reagerer sterkt på at Beslutningsforum i sitt møte 8. februar 2016 nok en gang besluttet å ikke tilby lungekreftpasienter med plateepitelkarsinom immunterapi i helseforetakene foreløpig. Det foreligger en klar medisinsk anbefaling om å ta i bruk denne behandlingen for den aktuelle pasientgruppen.

Beslutningen står i sterk kontrast til helseministerens nasjonale kreftstrategi 2013–2017: «Sammen – mot kreft» og den tilhørende handlingsplanen der det bl.a. står at kreftpasienter raskt skal sikres nye og bedre behandlingsmetoder.

Plakat bokml medisinliste

I samarbeid med Statens legemiddelverk, Legeforeningen og Apotekforeningen gjennomfører vi nå en informasjonskampanje hvor pasienter oppfordres til å be fastlegen om en oppdatert medisinliste. Budskapet er at en medisinliste vil bidra til riktig behandling og kan redde liv.

Havner du på sykehus med hjerteproblemer, er du legens sikreste kilde til hvilke medisiner du bruker fast – og hvilke medisiner du har tatt i dag. Du må også vite hvilken dose du bruker. Er det 50 eller 100 mg tabletter du tar?

Bruker du to eller flere medisiner er det nesten umulig å huske alt. Medisiner har ofte navn som er vanskelig å huske, og medisiner for ulike sykdommer kan ha navn som er ganske like. Du kan få utlevert medisin på apotek med et annet navn enn det legen har skrevet ut. Virkestoffet er det samme, men navnet og utseende på emballasjen kan variere.

Legene har ikke felles oversikt
Sykehusleger og fastleger i Norge har ikke en felles oversikt over medisinene dine.  De bruker ulike elektroniske journalsystemer og må sende hverandre opplysninger og oppdatere sine egne systemer manuelt.

 – I slike overføringer kan de lett oppstå feil, sier overlege i Statens legemiddelverk, Morten Finckenhagen.  – Leger arbeider ofte under sterkt tidspress, noe som bidrar til hyppig forekomst av feil og misforståelser om hvilke legemidler pasienten bruker. Vi vet at slike feil kan medføre pasientskader – og i verste fall ta liv.

Ha listen i veska eller som bilde på telefonen
Han har klare råd til pasienter om hva de bør gjøre for å unngå misforståelser og rot med medisiner.

– Be fastlegen din om en oppdatert medisinliste for deg. Ha den alltid med deg i veska eller lommeboken, evt. ta et bilde av den med telefonen. Vis den fram til leger, tannleger og på apotek, oppfordrer Finckenhagen.

Han legger til at du som pasient har krav på en årlig legemiddelgjennomgang hos fastlegen. Da gjennomgår dere medisinlisten din systematisk. Legen forklarer deg hvorfor og hvordan du skal bruke de ulike medisinene og skriver ut en oppdatert medisinliste til deg.

pasientirullestol9.10.2015: Lungekreftforeningen viser til oppslag i TV2 nyhetene 08.10.2015 om «immunterapi» for lungekreftpasienter.

Denne behandlingsformen betraktes av spesialister som kanskje det største gjennombruddet i behandlingen av lungekreft den senere tid – ref. bl.a uttalelse av professor Steinar Aamdal. Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv i Norge, og mange lever kort tid etter at diagnosen er stilt.

Å få en behandling som kan vesentlig forlenge forventet levetid etter diagnose  –  og med mye mindre bivirkninger enn tradisjonell cellegift-behandling - er svært gledelig og vil bety enormt mye for den det gjelder og vedkommendes pårørende. Dette kan en ikke sette en prislapp på.

Som del av et prosjekt ledet av European Lung Foundation og European Respiratory Society, har personer med erfaring med lungekreft fortalt oss at prioriteringene deres er kvalitetsinformasjon, tilgang til glimrende diagnosetjenester og terapier og et positivt samarbeid med helsearbeidere og pasienter. Vi ønsker å finne ut om disse meningene er delt over hele Europa.
 
Resultatene av dette spørreskjemaet vil bidra til å prege utviklingen av en nettside som bringer sammen den beste informasjonen i Europa for personer med erfaring med lungekreft. Tilbakemeldingen din vil hjelpe oss med å utvikle anbefalinger for helsearbeidere som arbeider på lungekreftfeltet. 
 
Undersøkelsen kommer fra ELF (European Lung Foundation) som er en europeisk organisasjon for lungesykdommer. 
 
Svarfrist er 14. september.
 

Dette sier dr. med Odd Terje Brustugun, onkolog ved Radiumhospitalet og leder i Norsk lungekreftgruppe.  
 
Denne nye lungekreftbehandlingen er per i dag Norges aller første godkjente behandling for pasienter med såkalt ALK+ NSCLC-lungekreft som tidligere er blitt behandlet med crizotinib og er tilgjengelig for norske lungekreftpasienter fra 1. juli i år.

Tekst: Novartis

Godkjenningen baserer seg på 2 studier som viste totalrespons hos 56,4% av pasientene, varighet av respons på inntil 9,2 måneder og progresjonsfri overlevelse på inntil 6,9 måneder

– Det er imponerende tall som blir presentert for Zykadia. Det er en behandling som er effektiv for pasienter med ikke-småcellet lungekreft, og som har fått påvist den såkalte ALK-mutasjonen gjennom gentester, sier Brustugun.

Forsøk gjennom fire år viser oppsiktsvekkende resultater. Et stoff som finnes naturlig i nøtter utmerket seg som særlig effektivt i behandlingsforsøk.

Tekst: Øyvind Rolland/Kreftforeningen

Knapt noen kreftform vekker mer gru enn kreft i hjernen. Heldigvis er den også sjelden, med kun en liten håndfull tilfeller per hundre tusen nordmenn hvert år. Antall tilfeller av kreft andre steder i kroppen med spredning til hjernen, derimot, er langt flere. Professor Frits Thorsen ved Institutt for biomedisin ved Universitetet i Bergen forholder seg til europeiske tall.

- Drøyt tre millioner mennesker i Europa får kreft hvert år. Omtrent 40 prosent av dem får spredning til hjernen. Vi snakker om oppimot halvannen million mennesker, slår Thorsen fast.

Les hele artikkelen på kreftforeningen.no

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager