user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv i verden. Ved å analysere små molekyler i cellene håper forskere at de i fremtiden kan forutsi hvilken behandling som har best effekt.

Tekst: Kristine Gjul Harstad. Kilde: Kreftforeningen.

Hvert år rammes om lag 2900 mennesker i Norge av lungekreft, og dessverre får de fleste diagnosen når sykdommen allerede har spredd seg. 

Det er endelig tid for Krafttak mot kreft, og årets engasjement peker mot ny rekordinnsamling.

BssebrereFotografKjellIngeSreideKrafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon, og arrangeres i uke 10 og 11 over hele landet. I løpet av de to ukene vil over 20 000 bøssebærere besøke mange norske husstander, og det vil foregå en landsdekkende kampanje på både TV, radio og sosiale medier. Takket være fantastisk innsats, klarte vi å samle inn hele 31 millioner til kreftforskning i fjor. Vårt ønske er å klare enda mer i år, og målet er satt til 35 millioner kroner.

Forskning på persontilpasset behandling

Årets innsamling går til forskning på personlig tilpasset kreftbehandling.  Ingen kreftsvulster er helt like, og derfor kan en behandling som gjør underverker hos én pasient, gi svak effekt hos en annen.

-I dagens kreftbehandling må legene på mange måter bruke alle tilgjengelige verktøy i verktøykassen. Det er som om en snekker skulle bruke hammer, drill, sag og tang for å skru inn en skrue, når det egentlig hadde holdt med skrutrekker.Det koster for samfunnet, og det koster særlig for den enkelte pasienten som i en kortere eller lengre periode blir sykere av selve behandlingen, og som kommer senere i gang med den rette, forteller generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

Vår egen Alf Gullik Hansen får i dag Kreftforeningens hederspris for sin innsats for pasienter og pårørende. 

AlfGullikHansen"Alf Gullik Hansen er ikke en hvilken som helst ildsjel i kreftmiljøet, han overlevde sykdommen selv, og er en av grunnleggerne i Lungekreftforeningen", skriver kreftinformasjon.no. I 2011 ble han friskmeldt.

Les hele artikkelen hos kreftinformasjon.no

Hvert år opplever ca. 4000 barn og unge at en mor eller far får en kreftsykdom. Fordi kreft er en alvorlig sykdom, innebærer dette som oftest en dramatisk endring i livssituasjonen til hele familien.

For den syke gir kreftsykdommen ofte utfordringer knyttet til endringer i hverdagen, i deltakelse i yrkeslivet og sosialt liv, samt de konsekvenser kreftbehandlingen medfører. Barna kan oppleve engstelse og bekymring og vil ha behov for informasjon og støtte. Den friske forelderen kan føle seg alene i sin situasjon, og må ofte ivareta omsorgen for barna og mange av dagliglivets rutiner i tillegg til å støtte sin syke partner. De fleste foreldre har aldri vært i en slik situasjon, og mange er usikre på hvordan de kan støtte barna sine og samtidig ivareta seg selv.

Vi har aldri tidligere delt ut penger fra denne kontoen og etter flere år har det blitt et betydelig beløp oppspart. Vi har fått inn penger som giverne ønsket skulle gå til forskning på lungekreft, og vi vet at pengene blir brukt til dette formålet.overrekkelse aug2014

Tekst: Rita Slåbakk

Styret bestemte på et styremøte at kr. 188.000,- skulle overføres til Kompetansesenter for Lungekreft og 29 august ble det gitt en sjekk fra Lungekreftforeningen til Kompetansesenteret ved Steinar Solberg. Vi hadde en uhøytydelig overrekkelse og en hyggelig prat over en kopp kaffe og litt kake.

Tilstede ved utdelingen var: Henrik Aasved, Esther Ryberg, Anne Grethe Pettersen, Rita Slåbakk (alle fra Lungekreftforeningen), Kirsten Haugland fra Kreftforeningen. Vi hadde pressedekning av kreftforeningens pressekontakt ved Terje Mosnesset og Steinar Solberg fra kompetansesenteret.

Lungekreftforeningen er veldig takknemlig for alle gaver gitt til vår gavekonto og alt som kommer inn gies uavkortet videre.

arendalsuka2014Lungekreftforeningen ved Ester Ryberg og Rita Slåbakk deltok på Kreftforeningens stand i Arendal. 

Tekst: Rita Slåbakk og Esther Ryberg

Mange lag, foreninger, politiske partier, og denne gang streikende lærere, deltar i denne uka.

Dette er en meningsfyllt jobb, og jammen kom ikke vår helseminister på besøk til oss.

Han virket oppriktig interessert i vår jobb både i kreftforeningen og i pakkeforløpet for kreft som vi er en del av.

Mange hyggelige mennesker kom innom vår stand og vi fikk de til å delta på en spørrekonkuranse hvor premien var boka KREFTER var gevinsten.

Takk for at vi fikk lov å delta!

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Postboks 126 Tveita • 0617 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager