user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

I oktober kunne The New England Journal of Medicine offentliggjøre en ny studie som viser at immunterapi gir bedre resultater enn cellegift også for de som ikke har mottatt behandling tidligere.

Tekst: Kjell Arnestad

Studien er gjort med Pembrolizumab på pasienter med høyt innhold av proteinet PDL1 i kreftcellene.

Lungekreftlege Åslaug Helland ved Radiumhospitalet sier til TV2 at dette er kjempegode resultater og viser en strålende effekt. Helland går nå i gang med immunterapi på pasienter hvor cellegiften har sluttet å virke, etter at Beslutningsforum i slutten av september godkjente slik andrelinjebehandling.

Den amerikanske studien viser at immunterapien gav rundt fire måneder lenger overlevelse enn ved cellegift. I tillegg er livskvaliteten mye høyere enn ved cellegift fordi bivirkningene er mindre. De gode resultatene kom uavhengig av alder og kjønn.

På sikt kan immunterapi bli førstevalget i behandlingen etter at en pasient for første gang blir diagnostisert med lungekreft, dersom halvparten av kreftcellene har PDL1-proteinet som gjør at immunterapien har virkning. (Kilde: TV2)

Teksten er fra Pust 3/2016

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager