user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Lungekreftforeningen deltar i samarbeid med andre organisasjoner som arbeider med lungekreft både i Europa og på verdensplan. Det gjennomføres nå en undersøkelse blant pasienter som skal presenteres på en verdensomspennende kongress senere i år.

Er du pasient og vil bidra med innspill om behovene du møter i hverdagen og i møte med helsevesenet, vil initiativtakerne være takknemlige for svar på de åtte enkle spørsmålene. Undersøkelsen er anonym, på engelsk, og svarfristen er 28. oktober.

Klikk her for spørreskjemaet.

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager