user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Immunterapi har vært et stort tema i mediene denne våren. Behandlingsformen tar utgangspunkt i kroppens eget immunforsvar for å bekjempe kreftcellene. Over hele verden blir det drevet forskning på hvordan denne behandlingen kan brukes – og ikke minst hvilke krefttyper den kan brukes mot.

Tekst: Kjell Arnestad

Kreftcelle som angripes av T-celler. (flickr.com/photos/nihgov/)

 

I Norge er immunterapi godkjent for bruk mot hudkreft, hvor den har vist seg å svært god effekt. En femårsstudie i USA viste at pasienter med føflekkreft økte overlevelsesraten fra 16,6 til 36 prosent. Studier viser også at stadig flere kreftpasientgrupper vil kunne få god behandling med de nye medisinene, også lungekreftpasienter.

For å få best effekt kreves det at terapien tilpasses hver enkelt pasient ved at man påviser hvilke antigener i svulsten det er T-cellene i immunforsvaret reagerer på. Professor Steinar Aamdal ved OUS mener immunterapi i framtida vil kunne brukes ved alle krefttyper, trolig i kombinasjon med cellegift og stråling.

Kostbart

Kostnadene ved immunterapi er svært høye. I Norge er behandlingen kun godkjent ved føflekkreft. Beslutningsforum sa i januar nei til bruk ved lungekreft – i hovedsak med begrunnelse i de høye prisene fra legemiddelselskapene. Det har ført til at de som har mulighet, kjøper seg behandlingen ved private klinikker.

Aleris er en av de private klinikkene som tilbyr immunterapi. I slutten av mai hadde de 43 pasienter som mottok behandlingen. Én behandling kan koste rundt 40 000 kr, og det sier seg selv at det er svært få som har råd til å finansiere et helt behandlingsløp på egen hånd, og mange tar opp lån.

– De som har penger eller har tegnet forsikring, kan få en terapi som andre ikke får. Det synes jeg det er vanskelig å leve med, at vi har et sånt skille. Det var jo ikke derfor vi ble leger. Vi er alle for et offentlig helsevesen som skal gi behandling til alle, men det går gal vei, sier Aamdal til TV2 23. mai.

TV2 fortalte også om Per Arne på 35 år med lungekreft med spredning som måtte velge mellom å selv betale for immunterapi ved privatsykehus eller å beholde huset. Han ville ikke bruke alle familiens penger på en behandling han ikke visste om ville fungere for ham, selv om legene hans mente han ville ha godt utbytte av immunterapi.

Krangler om skyld

Helseminister Bent Høie mener det er legemiddelselskapene som tar en umoralsk høy fortjeneste på denne typer legemidler. De fant fram til en løsning for føflekkreftpasientene, men så langt ikke for andre krefttyper.

Administrerende direktør i Legemiddelindustrien, Karita Bekkemellem, mener myndighetene bevisst venter med å ta i bruk immunterapi for nye grupper i påvente av at større konkurranse og dermed lavere priser. Men hun peker på at de er en kommersiell bransje hvor aksjonærene skal ha sitt. Blant Oljefondets ti største selskaper er tre legemiddelselskaper.

  

Lungekreftpasienter med høy inntekt får oftest operasjon

Kreftregisteret har påvist at lungekreftpasienter med høy inntekt har 66 prosent større sjanse for å bli operert enn dem med lav inntekt.

Bosted, alder, kjønn og ikke minst utdanning er alle faktorer som avgjør om man blir operert eller ikke. Undersøkelsen er gjort blant 24 000 lungekreftpasienter.

Forsker Yngvar Nissen ved Kreftregisteret har ingen umiddelbar forklaring på hvorfor det er slik. Men operasjon er en dyrere behandling enn kun cellegift og stråling.

– Generelt så vet vi at de som blir operert, har en mye bedre prognose enn de som ikke blir operert. Unntaket her er en type strålebehandling (stereotaktisk) som i økende grad gis til tidligstadium-pasienter og med gode resultater, sier Nilssen til Aftenposten.

Kilde: NTB

(Artikkelen er tidl. publisert i Pust 2/2016)

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager