user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Hva venter lungekreftpasienter som skal gjennom en operasjon, og er informasjonen og oppfølgingen fra helsevesenet godt nok? Det var temaet da Trine Oksholm disputerte for sin doktorgrad i januar. (Fra Pust 2/16)

Tekst: Kjell Arnestad. Foto: Private

Trine Oksholm disputerte i januar med sin doktorgradsavhandling om lungekreftpasienter og deres møte med helsevesenet før og etter operasjon.Trine Oksholm har bakgrunn som sykepleier, undervisningssykepleier og høgskolelærer. I dag arbeider hun som førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole, og hun har i tillegg en 20 prosent stilling som forskningssykepleier på Lungeavdelingen ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.

Lite tidligere forsking

Oksholms fokus har vært lungekreftpasienter som har blitt operert, et felt hun har jobbet med i over tyve år. Som sykepleier lurte hun ofte på hva som ventet pasientene etter at de forlot sykehuset. 29. januar disputerte Oksholm med sin avhandling om sykdomsforløpet til opererte lungekreftpasienter, et område det har vært forsket lite på tidligere. Funnene hennes har gitt et mye bedre grunnlag for oppfølging av denne pasientgruppa.

– Mange pasienter får både fysiske og psykiske plager etter operasjonen. De er ofte ikke forberedt på disse plagene, vet ikke hva de skal gjøre for å lindre dem eller hvem de skal kontakte for å få hjelp, forteller Oksholm til Pust.

Trine Oksholm søkte Kreftforeningen om økonomisk støtte til å gjennomføre doktorgradsavhandlingen (ph. d.), hvilket hun fikk. Svært mange pasienter sa ja til å delta i studien, hele 270 fra Helse Sørøst, Helse Midt-Norge og Helse Vest.

Kartla symptomer etter operasjon

Målet med studien var å få større kunnskap om hvilke plager de opererte slet med før og etter behandlingen. Over 80 prosent var én måned etter operasjonen plaget med kronisk trøtthet, smerter og var tungpustne. I tillegg manglet mange appetitt, og siden eventuell cellegiftbehandling starter fire–seks uker etter operasjon, er det svært lite gunstig. Også etter fem måneder hadde mange de samme plagene, som da risikerte å bli kroniske.

Noen lungekreftpasienter som skulle opereres, hadde blitt fortalt at de trolig ville være tilbake til «normalt» etter fire til seks uker. Likevel hadde mange av dem store plager i lang tid etter operasjonen og fryktet naturlig nok at operasjonen ikke hadde vært vellykket. Manglende eller feil informasjon om hva man kan forvente etter en lungekreftoperasjon, fører til frykt når symptomene ikke forsvinner raskt:

– Pasienter kan ofte tolerere mange plager dersom man vet at det er normalt. De blir imidlertid veldig bekymret dersom de er feilinformert om hva som er normalt etter operasjonen. Slike bekymringer kan påvirke pasientene både fysisk og psykisk.

De europeiske retningslinjene tilrår fysioterapi etter operasjonen, noe som har vist seg å gi gode resultater på tung pust. Oksholms studie viste at kun 32 prosent av de norske pasientene fikk fysioterapi.

– Forskning viser at pasienter har god effekt av riktig type fysioterapi etter operasjon, og det er derfor trist at så få norske pasienter får dette tilbudet. Pasientene i Norge har rett på gratis fysioterapi etter en slik stor operasjon. Det er viktig at vi arbeider sammen for at flere pasienter skal få et fysioterapitilbud.

Informasjonsbehovet er stort

Avhandlingen konkluderte med at opererte lungekreftpasienter sliter med mange symptomer både før og etter operasjonen, og at informasjonen om hva man kan vente seg i tida etter operasjonen er for dårlig. Det er svært viktig at denne informasjonen blir bedre og riktig, samtidig som det bør på plass tiltak og bedre rutiner for å hjelpe pasientene å mestre postoperative plager.

– Til slutt vil jeg benytte muligheten til å takke alle pasientene som deltok i studien. Uten deres innsats hadde det ikke blitt noen forskning. Jeg vil også oppfordre pasienter som har plager etter lungekreftoperasjon, til å ta kontakt med helsevesenet og be om hjelp. Nyere forskning viser at plager som kronisk tretthet, smerter og tungpustenhet ofte kan reduseres. Så stå på, og be om hjelp dersom dere trenger det.

Kilde: VID Haraldsplass

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager