user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Som del av et prosjekt ledet av European Lung Foundation og European Respiratory Society, har personer med erfaring med lungekreft fortalt oss at prioriteringene deres er kvalitetsinformasjon, tilgang til glimrende diagnosetjenester og terapier og et positivt samarbeid med helsearbeidere og pasienter. Vi ønsker å finne ut om disse meningene er delt over hele Europa.
 
Resultatene av dette spørreskjemaet vil bidra til å prege utviklingen av en nettside som bringer sammen den beste informasjonen i Europa for personer med erfaring med lungekreft. Tilbakemeldingen din vil hjelpe oss med å utvikle anbefalinger for helsearbeidere som arbeider på lungekreftfeltet. 
 
Undersøkelsen kommer fra ELF (European Lung Foundation) som er en europeisk organisasjon for lungesykdommer. 
 
Svarfrist er 14. september.
 

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager