Har du økonomiske vanskeligheter på grunn av din, eller en av dine nærmeste sin kreftsykdom? Da kan du søke Kreftforeningen om støtte til:Pasient i rullestol

  • Et bidrag for å lette den økonomisk vanskelige situasjonen
  • Strakshjelp i en overgangssituasjon (økte utgifter og/eller inntektstap)
  • Utgifter som ikke dekkes av det offentlige
  • Rehabilitering/velferdstiltak for hele familien 

Støtten er ment som et bidrag som ikke nødvendigvis dekker hele formålet det søkes til, og er ment som en engangsbevilgning. Den skal komme i tillegg til, ikke i stedet for offentlige ytelser.

 

Hvem får støtte og hvor mye?

Beløpene som bevilges kan variere fra 3000 til 12000 kr dersom søker er enslig, og opp til 20000 dersom søker har ansvar for en familie. Gjennomsnittsbeløpet som ble bevilget i 2013 var 10951kr, og 71% av alle søkere fikk søknaden sin innvilget. De vanligste grunnene til avslag er at søker har et for høyt bankinnskudd og dermed ikke regnes som økonomisk vanskeligstilt, eller at søker har fått innvilget støtte fra Kreftforeningen tidligere.

Hvordan søke?

For å søke må du fylle ut et søknadsskjema, og legge ved legeerklæring for den kreftsyke, i tillegg til lønnsslipp og likningsutskrift/selvangivelse for alle i husstanden med inntekt. Vedleggene kan ettersendes i posten eller lastes opp elektronisk og sendes sammen med søknaden. Du finner elektronisk søknadsskjema på www.kreftforeningen.no under Råd og Rettigheter.

Søknadsfristen er den 15. i hver måned, og man får svar på sin søknad innen den 25. samme måned. Før påske og jul er fristene flyttet litt frem.

Ved spørsmål om utfylling av søknadsskjema eller andre spørsmål om ordningen for økonomisk støtte, kontakt Kreftlinjen på tlf 800 57338 (800 KREFT) eller bruk e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.