user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Lungekreft arendalsuka 3Lungekreftforeningen har hatt en uke med god aktivitet i Arendal, både med en godt besøkt stand og med deltakelse i en debatt. Arendalsuka regnes som landets fremste politiske møteplass.

– Tilstedeværelse under Arendalsuka gir oss en fin mulighet til å møte medlemmer, pasienter og pårørende og andre som er interesserte i vår sak. Vi jobber også med å synliggjøre oss og knytte kontakter blant politikere og medier, sier Per Olthuis, leder for Lungekreftforeningen. 

Flere fra styret betjente standen som Lungekreftforeningen delte med Blodkreftforeningen og Gynkreftforeningen. 

På bildet: fra venstre; Cecilie Bråthen, Per Otto Nilsen, Per Olthuis, Ole Knutzen og Helle-Karin Hanssen.

 

Lungekreft arendalsukaDeltok i debatt

Olthuis deltok på et debattmøte på tirsdag, hvor han blant annet tok opp problemet med at bruken av immunterapi for lungekreftpasienter er ulik fra landsdel til landsdel. I panelet var også landets første helseminister Werner Christie og Høyre sitt medlem i Stortingets helse- og omsorgskomite, Sveinung Stensland, representert.

 

Høie besøkte standen

Lungekreft arendalsuka helseministerDet var gledelig at helseminister Høie tok turen innom standen vår. Han fikk, som alle andre, tilbud om å støtte Lungekreftforeningen på Vipps! 

På bildet er Høie flankert av Cecilie og Per til venstre, og Per Otto Nilsen, Jacob Hygen (nestleder i Blodkreftforeningen), og Helle-Karin Hanssen på høyre side.

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager