user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

 
Positive resultater for brigatinib i førstelinje for pasienter med ALK-positiv lungekreft. Studien var global og resultatene ble publisert 25.juli. 
 
– Ja, dette er gode nyheter for pasienter med ALK-positiv lungekreft . Vi har også deltatt i studien, og norske pasienter er inkludert. Vi har sett at brigatinib er et effektivt medikament med lite bivirkninger. Disse resultatene er viktige i prosessen rundt godkjenningen av medikamentet, som må til før vi har medikamentet tilgjengelig. Dessverre tar det ofte lang tid fra vi ser de positive resultatene til medikamentet eventuelt blir tilgjengelig, sier Åslaug Helland, overlege ved Radiumhospitalet. 
 Dette var en studie der man sammenlignet to medikamenter, og brigatinib kom best ut. 
– Det er mye informasjon i en slik stor klinisk studie, og flere detaljer om studien og resultatene vil bli grundig presentert på et av høstens store kreftmøter, forteller Helland.

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager