user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Organisasjonen Lungcancer Europa, som Lungekreftforeningen i Norge er medlem av, lager nå en undersøkelse blant lungekreftpasienter som omhandler kjennskap til kliniske studier i respektive land.  For å få kunnskap om likheter og forskjeller er det viktig å få med deg som pasient til å bruke ca 5 minutter på denne undersøkelsen. Det gjør at vi enklere kan påpeke eventuelle forbedringer for myndighetene i respektive land. 

Klikk på lenken nedenfor så kommer du direkte til undersøkelsen.

På forhånd tusen takk!! 

https://www.surveymonkey.com/r/LCSurveyNorwegian

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager