user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Beslutningsforum for Nye metoder godkjente i går Alecensa (alektinib) er nå godkjent til førstelinjebehandling av ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft.

helland–  Dette er veldig hyggelig for de pasientene det gjelder. Dette er en god behandling med lite bivirkninger. Studiene har vist at dette er en medisin som er bedre enn det vi har tilgjengelig i dag, sier Åslaug Helland (bildet), overlege ved Radiumhospitalet.

Studier fra ASCO 2018 viser at Alecensa gir redusert risiko for sykdomsprogresjon, tredobler gjennomsnittlig overlevelse og gir bedre behandling og beskyttelse mot hjernemetastaser. I tillegg til mindre bivirkninger sammenlignet med krizotinib, som til nå har vært standardbehandlingen for diagnosen.

Bruker for lang tid

Selv om Helland er glad for godkjenningen er hun kritisk til tiden som går med i vurdering og godkjenning av nye medisiner.

–  Godkjenningsprosessen tar for lang tid.  Det hadde vært bedre dersom vi kunne lage et system som var raskere slik det ikke gikk ut over pasientene.

Spennende studieresultater

Immunterapi medikamentet Tecentriq har vist gode resultater i fase tre av studiene innen utbredt småcellet lungekreft. Dette er et område hvor det har vært begrensede behandlingsfremskritt de siste 20 årene.

–  Dette er spennende data, det er på høy tid at det kommer godt nytt på små-cellet lungkreft, sier Helland.

Pasienter må dessverre belage seg på at det vi ta tid før Tecentriq blir tilgjengelig.

Les mer om godkjenningen av Alecensa. 

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager