user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Lungekreftforeningen sitt landsmøte ser med bekymring på de siste tall fra Kreftregisteret som viser at det er store geografiske forskjeller på om lungekreftpasienter får kurativt rettet behandling eller ikke.

Landsmøtet ber derfor helsemyndighetene om å gjøre en grundig utredning for å finne årsaken til dette hvor hovedhensikten må være å gi alle lungekreftpasienter best mulig behandling uavhengig av bosted, etnisitet og sosial status.

– På vår landsmøtesamling har vi fått presentert tall fra Kreftregisteret som viser at det for eksempel er forskjell på om pasienter blir operert eller ikke fra sykehus til sykehus, sier Lungekreftforeningens leder Per Olthuis.

Er dette fordi pasienter i ulike deler av landet går for lenge med symptomer før de går til lege, er det fordi fastlegene i dette området ikke tar symptomer alvorlig nok eller er det fordi sykehusene har ulike holdninger til hvilken behandling de vil gi, uttaler overlege og styremedlem i foreningen Åslaug Helland.

– Dette må vi finne ut av. Slik det er nå opplever pasienter med samme sykdom å få ulik behandling ut i fra hvor de bor. Vi ser vel også at de som har mest ressurser har en tendens til å få mer omfattende behandling enn de som ikke krever mest, sier Olthuis.

På landsmøtet ble det også valgt nytt styre. Styret i Lungekreftforeningen består nå av (bildet over):

Cecilie Bråthen (Akershus), Ole Knutzen (Akershus), leder Per Olthuis (Akershus), Sol Nymoen (Buskerud), Helle Karin Hansen (Troms), Lise Bratli (Vestfold), varamedlem Karine Tveiten Kjørk, varamedlem Liselotte Bjelke og Åslaug Helland (Oslo). Pål Røsand er også hovedstyremedlem, men han var ikke til stede da bildet ble tatt.

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager