user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre presenterte nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre, og Cecilie Bråthen fra styret i Lungekreftforeningen representerte foreningen på møtet, der også helseminister Bent Høie og MS-forbundet deltok.


Program 

13.00 – 13.05 Velkommen Bjørn Guldvog, helsedirektør Helsedirektoratet  
 
13.05 – 13.20 Åpning Bent Høie, helse- og omsorgsminister 
 
13.20 – 13.30 Resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre for 2017 
Eva Stensland, leder Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 
 
13.30 – 13.40 Norsk MS-register og biobank
Kjell-Morten Myhr, faglig leder Norsk MS-register og biobank 

13.40 – 13.45 MS-forbundet
Mona Enstad, brukerrepresentant og generalsekretær MS-forbundet 
 
13.45 – 13-55 Nasjonalt register for lungekreft
Lars Fjellbirkeland, leder av referansegruppen, overlege OUS, Rikshospitalet 
 
13.55 – 14.00 Lungekreftforeningen
Cecilie Bråthen, Lungekreftforeningen 
 
14.00 – 14.10 Nasjonalt register for leddprotese
Geir Hallan Seksjonsoverlege/professor Nasjonalt register for leddproteser 
 
14.10 – 14.15 Nasjonalt register for leddprotese
Jostein Bildøy, brukerrepresentant Nasjonalt register for leddproteser 
 
14.15 – 14.20 Spørsmål fra salen 
 
14.20 – 14.40 Resultater fra kvalitetsregistre til styring
Barthold Vonen, direktør Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 
Geir Hallan Seksjonsoverlege/professor Nasjonalt register for leddproteser 

Resultater rundt lungekreft publisert i 2017

Hovedfunn:

  • Utredningen av lungekreftpasineter er god, men det er fortsatt rom for forbedring

  • 37,4 % av lungekreftpasientene mottok behandling i helbredende hensikt

  • 30 dagers dødelighet etter operasjon er på 1,4%, og blant de laveste i verden

Utredningen som gjøres er god med kun 4,8 % av pasientene i ukjent stadium etter endt utredning, men det er rom for forbedring for å gjøre utredningen meget god. 87,3 % av pasientene som var ved god allmenntilstand og ikke hadde fjernspredning ble vurdert i tverrfaglig møte med tanke på behandling i helbredende hensikt. Det er noe lavere enn kravet for å oppnå god kvalitet. Underrapportering kan være en av mange mulige årsaker. For å utelukke at en pasient som kan være aktuell for helbredende behandling ikke har fjernspredning bør pasienten undersøkes med PET-CT. I 2016 ble 82,3 % av disse pasientene undersøkt med PET-CT i utredningen, noe som tilsvarer god kvalitet.

Les mer hos Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft (Kilde)

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager