user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

ASCO 2017. Foto: ASCO

Atter en gang er verdens største kreftkonferanse over. Over 35 000 kreftinteresserte var samlet på årets ASCO i Chicago. Det var travle dager, med mye positivt for oss som er opptatt av lungekreft.

Tekst: Åslaug Helland. Foto: ASCO

En presentasjon omhandlet strålebehandling. En gruppe hadde gått igjennom pasienter som hadde blitt behandlet med såkalt stereotaktisk strålebehandling, og sett på hvordan det gikk etter noen år. Noen pasienter fikk tilbakefall, og gjennomgangen viste at dersom det var et begrenset tilbakefall, kunne pasienter ha nytte av en «aggressiv tilnærming». Dette betyr at man burde vurdere kirurgi eller ny strålebehandling ved et «lite» tilbakefall. Dette støtter praksisen vi har i Norge, der vi behandler et stort antall pasienter på denne måten.

Mandag 28. august skal det holdes en fredelig demonstrasjon mot helsemyndighetenes urimelige lange behandlingstid for innføring av nye medisiner. Demonstrasjonstoget skal gå fra regjeringbygget og ned til Stortinget. Bli med oss sammen med Blodkreftforeningen, Brystkreftforeningen og Kreftforeningen og støtt norske kreftpasienter og pårørende.

PerOlthuisPer Olthuis fra Lørenskog ble i Stavanger i helgen valgt til ny leder av Lungekreftforeningen. – Den beste gaven til lungekreftpasientene vil være om Beslutningsforum på mandag sier ja til å ta i bruk immunterapi som førstelinjebehandling og til behandling av småcellet lungekreft, sier han.

– Lungekreft har lenge vært en av de kreftsykdommer med høyest dødelighet. Nå gir nye behandlingsmetoder langt bedre prognose for mange pasienter, og det er skammelig om det norske helsevesenet nøler med å ta dette i bruk, sier han.

Årets konferanse- og årsmøtehelg er 21. til 23. april, på Clarion Energy Hotel, Ishockeyveien 2, Stavanger.

Alle medlemmer og andre interesserte er hjertelig velkomne til den årlige landskonferansen, mens medlemmer også inviteres til årsmøte.

11_Faces_of_Lung_Cancer_utstilling_2.jpgI forbindelse med ESMO 2016  i Danmark valgte MSD å sette fokus på lungekreft gjennom en fotoutstilling. Utstillingen er ble laget i samarbeid med de nordiske lungekreftpasientforeningene og MSD.

Tekst: Emilie Baggersen Selin. Oversatt av Kjell Arnestad.

Utstillingen het ”Faces of Lung Cancer” og var satt opp på KongensNytorv i København. Der stod den fra 6. til 14 oktober. 

Formålet med utstillingen var å synliggjøre ulikheten i hvem som rammes av lungekreft. Utstillingen viste bilder av pasienter med lungekreft fra henholdsvis Danmark, Norge og Finland.

Lungekreftforeningen heldt 8. og 9. oktober kurs for pårørande – eller nærståande, som vi ofte utvidar omgrepet til. Det vart ei utbyterik og sterk helg for deltakarane. Heidi Wallevik frå Bergen tilrår fleire nærståande å verta med på slike tilbod.

Tekst og foto: Kjell Arnestad

Fleirtalet av medlemene i foreininga vår er pårørande. Det kjem kanskje av at det er nett dei som har mest overskot til å stø opp om arbeidet for pasientane. Men det er òg dei som har trong til å søkja støtte hjå andre pårørande som har opplevd det same. Lungekreft råkar ikkje berre den enkelte, men heile familien og heile omgangskrinsen.

Derfor meiner vi det er viktig å ha eit godt tilbod til pårørande, både når det gjeld kurs og det sosiale samværet som er så avgjerande for å kome seg gjennom det som i røynda er ein sorgprosess.

Røynslene frå tidlegare kurs har vist at slike kurs eller seminar vert best om det berre er pårørande til stades. Då kan ein tora å snakka om kjensler og tankar utan fare for å støyta eller påføra skuldkjensle.

6_paar_heidi_wallevik2.jpg
Vi har snakka med Heidi Wallevik frå Bergen, ein av deltakarane på samlinga i Oslo. Ho er frilansar og arbeider til dagleg som tekstar for NRK. Ho har heimekontor, og det har vore svært praktisk etter at mannen blei sjuk. Det har gjort kvardagen enklare for begge. Elles driv ho med korsong, er svært interessert i litteratur, og kallar seg sjølv kulturkjerring.

– Kva forventingar hadde du til seminaret, og kva trong du mest å prata om, Heidi?

– Eg hadde ganske store forventningar, og hadde gledd meg til å få snakke med andre i same situasjon. Utveksle erfaringar, dele frustrasjonar, høyre om andre hadde heilt andre erfaringar, kanskje få nokre tips og råd. Derfor var det veldig synd at det var så få som kom, og at dei andre var i ein litt annan situasjon enn eg. Mannen min er kreftfri, men slit med seinskader etter operasjonen, og vil sannsynlegvis aldri kome tilbake i jobb att. Eg hadde behov for å snakke om korleis ein taklar det å ha ein langtidssjuk person i heimen, og kanskje få bekrefta at måten eg har takla det på, er heilt grei. Det er jo det ein går og lurer på. Gjer eg noko feil, korleis skal eg halde motet oppe? Eg er i utgangspunktet ein svært optimistisk og positiv person som trur at det går an å løyse dei fleste ting – ein kan i alle fall ikkje gi seg før ein har prøvt det meste. Men når livssituasjonen brått blir ein annan, kan ein bli nokså sliten av å heile tida vere den som må «dra lasset», som føler ansvar for at ting blir gjort og prøver å tenke framover og planlegge. Slike ting hadde det vore veldig kjekt å få snakke med andre om, folk som er i same situasjon og forstår kva ein snakkar om. Venner og familie er dessverre ikkje alltid dei rette å snakke med, for eg har inntrykk av at dei eigentleg vil høyre at ting går betre enn dei faktisk gjer.

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Postboks 126 Tveita • 0617 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager