user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Årets landskonferanse og årsmøte i Lungekreftforeningen finner sted i Trondheim 23. og 24. april. Konferansestedet er Thon Hotell Prinsen.

Mer informasjon om program og påmelding kommer senere både her på nettsidene og i medlemsbladet Pust.

Sett av helgen hvis du planlegger å bli med oss til Trondheim!

Årsmøtet i Lungekreftforeningen ble holdt søndag 26. april, på Hotel Royal Christiania i Oslo. Det var 31 medlemmer som møtte, og i god stemning og med entusiasme ble det valgt nytt styre og hva foreningen bør jobbe mye med i året som kommer. Rita Slåbakk fra Notodden ble gjenvalgt som leder for to nye år. Nye i styret er Per Olthuis fra Akershus og Jan Morten Schelbred Halvorsen fra Telemark.styret2015

Bak, fra venstre: Oddvar Bakke, Ragnar Ihlen, Per Olthuis, Jan Morten Schelbred Halvorsen, Henrik Aasved og Paal Fr. Brunsvig. Foran, fra venstre: Eva Karin Nielsen, Wenche Hoholm, Rita Slåbakk og Esther Ryberg. Anne Grethe Pettersen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Mandag 13. april kl. 18 00. Vardesentereret Oslo Universitetssykehus (ved Radiumhospitalet), Ullernchausseen 70, 0679 Oslo

Temakafeen er et uformelt og åpent tilbud til alle som er berørt av kreft i  Levanger og Verdal. Her kan du møte andre i liknende situasjon som deg i en hyggelig og avslappet atmosfære.

STED: «Glasshuset,» Rådhuset i Levanger, Håkon den godes g. 30.
TID: Første torsdag i måneden kl.18.00-20.00.

Landskonferansen vil finne sted 25. april og årsmøtet 26. april.

Begge møtene vil være på Hotell Royal Christiania i Oslo. Mer info og påmeldingsmulighet kommer i Pust 1/15 i begynnelsen av mars.

Dato: 1. oktober 2014 Kl: 18.00-20.00
Sted: Sykehuset Telemark, Skien
(Møterom Vrangfoss, konferanseavdelingen i bygg 54)

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager