user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Temakafeen er et uformelt og åpent tilbud til alle som er berørt av kreft i  Levanger og Verdal. Her kan du møte andre i liknende situasjon som deg i en hyggelig og avslappet atmosfære.

STED: «Glasshuset,» Rådhuset i Levanger, Håkon den godes g. 30.
TID: Første torsdag i måneden kl.18.00-20.00.

Landskonferansen vil finne sted 25. april og årsmøtet 26. april.

Begge møtene vil være på Hotell Royal Christiania i Oslo. Mer info og påmeldingsmulighet kommer i Pust 1/15 i begynnelsen av mars.

Dato: 1. oktober 2014 Kl: 18.00-20.00
Sted: Sykehuset Telemark, Skien
(Møterom Vrangfoss, konferanseavdelingen i bygg 54)

Lungekreftforeningen ønsker medlemmene velkommen til årets landskonferanse og årsmøte! 

Det foregår 26. og 27. april 2014 på Royal Christiania Hotell i Oslo.

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Postboks 126 Tveita • 0617 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager