user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Lungekreftforeningen heldt 8. og 9. oktober kurs for pårørande – eller nærståande, som vi ofte utvidar omgrepet til. Det vart ei utbyterik og sterk helg for deltakarane. Heidi Wallevik frå Bergen tilrår fleire nærståande å verta med på slike tilbod.

Tekst og foto: Kjell Arnestad

Fleirtalet av medlemene i foreininga vår er pårørande. Det kjem kanskje av at det er nett dei som har mest overskot til å stø opp om arbeidet for pasientane. Men det er òg dei som har trong til å søkja støtte hjå andre pårørande som har opplevd det same. Lungekreft råkar ikkje berre den enkelte, men heile familien og heile omgangskrinsen.

Derfor meiner vi det er viktig å ha eit godt tilbod til pårørande, både når det gjeld kurs og det sosiale samværet som er så avgjerande for å kome seg gjennom det som i røynda er ein sorgprosess.

Røynslene frå tidlegare kurs har vist at slike kurs eller seminar vert best om det berre er pårørande til stades. Då kan ein tora å snakka om kjensler og tankar utan fare for å støyta eller påføra skuldkjensle.

6_paar_heidi_wallevik2.jpg
Vi har snakka med Heidi Wallevik frå Bergen, ein av deltakarane på samlinga i Oslo. Ho er frilansar og arbeider til dagleg som tekstar for NRK. Ho har heimekontor, og det har vore svært praktisk etter at mannen blei sjuk. Det har gjort kvardagen enklare for begge. Elles driv ho med korsong, er svært interessert i litteratur, og kallar seg sjølv kulturkjerring.

– Kva forventingar hadde du til seminaret, og kva trong du mest å prata om, Heidi?

– Eg hadde ganske store forventningar, og hadde gledd meg til å få snakke med andre i same situasjon. Utveksle erfaringar, dele frustrasjonar, høyre om andre hadde heilt andre erfaringar, kanskje få nokre tips og råd. Derfor var det veldig synd at det var så få som kom, og at dei andre var i ein litt annan situasjon enn eg. Mannen min er kreftfri, men slit med seinskader etter operasjonen, og vil sannsynlegvis aldri kome tilbake i jobb att. Eg hadde behov for å snakke om korleis ein taklar det å ha ein langtidssjuk person i heimen, og kanskje få bekrefta at måten eg har takla det på, er heilt grei. Det er jo det ein går og lurer på. Gjer eg noko feil, korleis skal eg halde motet oppe? Eg er i utgangspunktet ein svært optimistisk og positiv person som trur at det går an å løyse dei fleste ting – ein kan i alle fall ikkje gi seg før ein har prøvt det meste. Men når livssituasjonen brått blir ein annan, kan ein bli nokså sliten av å heile tida vere den som må «dra lasset», som føler ansvar for at ting blir gjort og prøver å tenke framover og planlegge. Slike ting hadde det vore veldig kjekt å få snakke med andre om, folk som er i same situasjon og forstår kva ein snakkar om. Venner og familie er dessverre ikkje alltid dei rette å snakke med, for eg har inntrykk av at dei eigentleg vil høyre at ting går betre enn dei faktisk gjer.

Fredag 30. september sluttet jeg litt tidlig på jobb. Turen den helga skulle til Gaustablikk og Rjukan i regi av Lungekreftforeningen, og vi hadde gledet oss stort til å delta.

Tekst: Regine D. Ihlen. Foto: Ragnar D. Ihlen.

12_gausta_1.jpg
Turen fra Oslo til Gaustablikk høyfjellshotell gikk fint uten noe særlig kø utfra byen. Vi skulle møte de andre deltakere på hotellet kl. 18.00, og vi var spente på hvem vi ville møte. Sikkert noen kjente og noen nye som vi skulle bli kjent med.

To be or not to be invitasjon Tønsberg A5 okt16

001 invitasjon lungekreft justert NY

Det nyvalgte styret på årsmøtet i Trondheim

Det nyvalgte styret stilte opp på bilde etter årsmøtet i Trondheim. Foto: Alf Berg.

Med variert program, engasjerte deltakere og et Trondheim i både sol og snø, ble det også i år en landskonferanse som vi kan være stolte av. Ikke minst var det en hyggelig og sosial ramme rundt samlingen.

Rita Slåbakk åpnet landskonferansen som leder i Lungekreftforeningen, og takket for at 31, like mange som i fjor, har tatt turen til årsmøtet i Trondheim.

Lungekreftforeningen ønsker velkommen til årets årsmøte og landskonferanse i Trondheim helgen 23. og 24. april.

Program for helgen:

Landskonferansen lørdag 23. april
12.00-12.15 Registrering
12.15-12.20 Velkommen v. styreleder Rita Slåbakk
12.20-12.25 Hilsen fra lokallagets leder v. Regine Deniel Ihlen
12.25-12.35 Hilsen fra Kreftforeningen
12.35-13.00 Samvalg ved behandling v. bl.a. Janna Berg
13.00-14.00 Lunsj
14.00-14.20 Brukermedvirkning v. Henrik Aasved
14.20-14.50 Likepersontjenesten v. Alf Gullik Hansen
14.50-15.00 Pause
15.00-16.00 Pakkeforløp ved lungekreft v. Sveinung Sørhaug og Lungekreftforskning ved St. Olavs hospital v. Bjørn Henning Grønberg
16.00-16.15 Pause
16.15-17.00 Inspirerende foredrag: Kan en god latter forlenge livet? v. Rolf Rolfsen

Årsmøtet søndag 24. april
11.00-13.00 Årsmøte
1. Valg av dirigent og referent
2. Valg av to representanter til å underskrive protokoll
3. Valg av to representanter til å foreta opptelling av stemmer
4. Godkjenning av saksliste
5. Styrets årsmelding
6. Lokallagets årsmelding
7. Årsregnskap for foreningen
8. Budsjett
9. Rapport fra revisor om regnskapet og foreningens økonomiske status
10. Forslag til foreningens vedtekter
11. Andre forslag til årsmøtet
12. Valg
13. Valg av medlemmer til valgkomiteen

13.00 Lunsj og avreise

 

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager