user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

11_Faces_of_Lung_Cancer_utstilling_2.jpgI forbindelse med ESMO 2016  i Danmark valgte MSD å sette fokus på lungekreft gjennom en fotoutstilling. Utstillingen er ble laget i samarbeid med de nordiske lungekreftpasientforeningene og MSD.

Tekst: Emilie Baggersen Selin. Oversatt av Kjell Arnestad.

Utstillingen het ”Faces of Lung Cancer” og var satt opp på KongensNytorv i København. Der stod den fra 6. til 14 oktober. 

Formålet med utstillingen var å synliggjøre ulikheten i hvem som rammes av lungekreft. Utstillingen viste bilder av pasienter med lungekreft fra henholdsvis Danmark, Norge og Finland.

11_Faces_of_Lung_Cancer_utstilling_1.png
Bak hvert bilde er en personlig historie – og hvem bedre til å vise den enn dem som står pasienten nærmest. Derfor er fotoene tatt av pasientens pårørende.

Utover den fysiske utstillingen på Nytorv i København ble bildene projisert ned på gatene på sentrale steder i byen, slik at bildene og historiene de representerer ble en integrert del av bybildet i Strøget, Amager Torv samt på Nørreport.

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager