user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Det nyvalgte styret på årsmøtet i Trondheim

Det nyvalgte styret stilte opp på bilde etter årsmøtet i Trondheim. Foto: Alf Berg.

Med variert program, engasjerte deltakere og et Trondheim i både sol og snø, ble det også i år en landskonferanse som vi kan være stolte av. Ikke minst var det en hyggelig og sosial ramme rundt samlingen.

Rita Slåbakk åpnet landskonferansen som leder i Lungekreftforeningen, og takket for at 31, like mange som i fjor, har tatt turen til årsmøtet i Trondheim.

Regine Deniel Ihlen hilste landsmøtet fra vårt så langt eneste lokallag, Oslo og Akershus, og fortalte litt om aktiviteten i året som har gått.

Samvalg ved behandling
Janna Berg, overlege ved Sykehuset i Vestfold, innledet for landskonferansen om valg av behandlingsformer ved ulik alder og former og stadier for lungekreft. Spesielt fortalte Berg om samvalg om behandling, dvs. at pasienten selv er med på å velge behandling ut fra hva de legger vekt på. Hun la fram det hjelpemiddelet på nett som er utviklet for å gi pasienten og legen mulighet til å gjøre et informert valg. Fordelene er mange, også at pasienten føler i større grad blir hørt og får en større trygghet under behandlingen.

Brukermedvirkning og likepersonarbeid
Henrik Aasved fra styret innledet om brukermedvirkning, dvs. at brukerne får våre med på å påvirke beslutningsprosessene som angår deres brukergruppe. Brukerrepresentantene skal ha hele kreftperspektivet for øyet og representerer pasienter med uavhengig av krefttype. Brukerutvalgene behandler ikke enkelttilfeller, men opererer på systemnivå. Mens Janna Berg snakket om brukermedvirkning på individnivå, jobber brukerrepresentantene overfor systemet.

Aasved oppfordret alle som får tilbudet, om å bli med som brukerrepresentanter. Arbeidet er lærerikt og givende, samtidig som du er med på å påvirke våre møter med helsevesenet, uten at det krever for mye.

Neste punkt på dagsordenenen tilhørte også Aasved, og nå skulle han ta for seg likepersontjenesten som Lungekreftforeningen tilbyr pasientene. Pasienter eller tidligere pasienter som har fått nødvendig opplæring, er egnet og som har overskudd, kan være likeperson og støtte for "nye" pasienter og dele sine erfaringer til de som blir rammet av lungekreft og trenger råd, veiledning og noen å snakke med. Vår likepersonansvarlig er Alf Gullik Hansen, og du finner alltid oppdatert oversikt over våre likepersoner rundt omkring i landet på våre nettsider og i Pust. De er tilgjengelige på e-post, telefon eller ved personlig møte. Ofte kan det være like viktig å lytte som å prate og være et medmenneske.

Pakkeforløp ved lungekreft
Sveinung Sørhaug, onkolog ved St. Olavs hospital, fortalte oss om prosessen bak pakkeforløp ved lungekreft. Formålet har vært å unngå ikke-faglig begrunnet ventetid. Forutsigbar og godt planlagt behandling er en av fordelene for pasientene. Diagnose og behandling av lungekreft består av svært mange deler, og pakkeforløpet beskriver og gir frister for dette. Slik får pasientene en oversikt og bedre forståelse av det de skal gjennom. Pasient-/forløpskoordinatorene skal være kontakt og guide for pasientene fram til starten av behandlingen. Samtidig er det viktig å huske at tallene og fristene ikke nødvendigvis tar opp i seg alle eventualiteter som kan oppstå under et behandlingsforløp.

Aktuell forskning
Bjørn Henning Grønberg, også onkolog fra St. Olavs hospital, fortsatte med å fortelle om aktuell forskning ved klinikken. Grønberg tok også for seg utfordringene rundt brukermedvirkning i og med at brukerutvalg skal ta for seg svært brede saksområder. Et av prosjektene Grønberg fortalte om, er hvordan eldre pasienter tåler ulike behandlingsmetoder. Ofte er utprøving av nye medisiner eller metoder utført på yngre og sterkere pasienter enn hovedmengden av de pasientene som får diagnosen.

Som inspirerende og humoristisk avslutning av en god konferansedag, kom humorist, journalist og historiker Rolf Rolfsen inn med trondheimspatriotisk foredrag om latter som medisin.

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager