user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Lungekreftforeningen ønsker medlemmene velkommen til årets landskonferanse og årsmøte! 

Det foregår 26. og 27. april 2014 på Royal Christiania Hotell i Oslo.

  


Svein Harald Røine
holder inspirerende foredrag kl. 15.00:
Modig og Alltid Positiv – et foredrag om å tørre å møte det man
frykter med en optimistisk og positiv holdning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:

Lørdag 26. april

12.00–12.15          Registrering

12.15–12.20          Velkommen ved styreleder Rita Slåbakk

12.20–12.25          Hilsen fra lokallagets leder, Regine Deniel Ihlen

12.25–12.35          Hilsen fra Kreftforeningen

12.35–13.00          Alf Gullik Hansen, Tilbake til jobb

13.00–14.00          Lunsj

14.00–14.45          Presentasjon av Kompetansesenter for lungekreft v. Åslaug Helland, førsteamanuensis

14.45–15.00          Pause

15.00–15.45          Foredrag av Svein Harald Røine. En av landets mest inspirerende og engasjerte foredragsholdere: Modig og Alltid Positiv

15.45–16.00          Pause

16.00–16.30          Nytt innenfor Screening og Lungekreftbehandling v. Paal F. Brunsvig, overlege OUS

16.30–16.40          Pause

16.40–17.15          Rettigheter v. Bente Kringlebotten fra kreftforeningen. Dette foredraget fortsetter på søndag med gruppearbeid.

19.30:                   Middag

 

Søndag 27. april

09.30–11.00          Gruppearbeid: rettigheter, v. Bente Kringlebotten, Kreftforeningen

11.00–11.15          Pause

11.15–13.00          Årsmøte          

Vanlige årsmøtesaker.

Saksliste blir sendt ut sammen med årsmøtepapirer.

13.00                    Lunsj og avreise

 

Frist for innsending av forslag til årsmøtet: 31. mars.

For landskonferansen, lørdag, er det en egenandel på kr 500, som må betales kontant ved starten av konferansen.

Påmeldingsskjema finner du i PUST nr. 1/2014 (pdf). Du må ha betalt kontingent for 2014 for å ha stemmerett på årsmøtet. Kontingentkravet kommer i posten i begynnelsen av mars.

Det kan bli endringer på programmet!

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager