user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Lungekreftkonf 2

Leder Per Olthuis åpnet årets Lungekreftkonferanse, hvor omtrent 100 medlemmer – både pasienter og pårørende, samt helsepersonell deltok.

For første gang hadde medlemmer som ikke var til stede mulighet til å følge foredragene live fra Lungekreftforenings kanal på Youtube. Det var en engasjert forsamling som hadde mange spørsmål til foredragsholdere underveis.

Bedring i behandlingen

Åslaug Helland, forsker og overlege ved Oslo universitetssykehus og leder for Kreftforeningens nasjonale kompetansemiljø for lungekreft, var en av foredragsholderne.

Helland holdt et lærerikt foredrag om diagnose og behandling av lungekreft. Immunterapi ble også vektlagt i hennes foredrag. Helland ga en rask innføring i hva immunterapi er, pasienthistorier og bivirkninger. Hun trakk også frem noen immunterapimedikamenter, blant annet Tecentriq et av legemidlene som ble sist godkjent, som viser gode resultater og forlenget overlevelse. I Norge i dag er tre immunterapimedikamenter som er godkjent etter én linje kjemoterapi.

– Konklusjonen er at det er stor bedring i behandlingen av lungekreft. Men fortsatt er det veldig mye som kan forbedres. Forskning og kliniske studier må til, avsluttet Helland.

Lungekreftkonf 1

Åslaug Helland, forsker og overlege ved Oslo universitetssykehus og leder for Kreftforeningens nasjonale kompetansemiljø for lungekreft, var en av foredragsholderne ved årets konferanse.

Sterk pasienthistorie

Vårt medlem, Kari Grønås, fortalte sin pasienthistorie. Kari har levd med lungekreft i fem år og har gjort seg mange erfaringer og tanker rundt det å leve med lungekreft. Hun fortalte en sterk og personlig historie. Lungekreftforeningen setter stor pris på at medlemmer deler sine historier, noe som er til stor hjelp og inspirasjon til andre lungekreftrammede og deres pårørende.


Persontilpasset medisin

Mette Sprauten, overlege ved Radiumhospitalet, holdt et engasjerende innlegg om hva som er status for persontilpasset medisin for lungekreftpasienter i Norge. Sprauten forklarte at persontilpasset medisin er behandling som retter seg mot spesifikke egenskaper som har blitt påvist i kreftcellene. Denne type behandling ofte har større sannsynlighet for effekt og mindre sannsynlighet for bivirkninger.

Sprauten ga en oversiktlig innføring i aktuelle medisiner, behandlingsmåter, og medisiner som kommer.

Sprauten var også innom gangen for nye medisiner i landet med Nye Metoder og Beslutningsforum. Hun var klar på at Norge er noe bakpå i forhold til å godkjenne nye medisiner og at det dessverre tar for lang tid før tilgjengelig i det offentlige helsevesenet.

Tall og trender

Bjørn Møller, forsker og leder av Registeravdelingen i Kreftregisteret, holdt et innlegg om lungekreft i Norge, hvor han presenterte trender og tall. Blant annet ser man at 22 prosent av lungekreftpasienter blir operert, og av disse har 60 prosent 5 års overlevelse. Møller viste statistikk på at faktorer som alder, utdanning, inntekt og bosted påvirker sjansene for å bli operert.

Trening og kosthold påvirker

De siste foredragene dreide seg om trening og kosthold. Elisabeth Edvardsen fra Norges Idrettshøyskole og Helle Aanensen, daglig leder i Aktiv mot kreft, hadde et innlegg om trening og aktivitet. Edvardsen forklarte hvordan kirurgisk behandling av lungekreft påvirker evne og mulighet til trening, og at pasienter ofte får lite informasjon og råd i forhold til hvordan de kan bli i bedre form etter behandling. Aanensen ga en introduksjon til stiftelsen Aktiv mot kreft og deres tilbud, med pusterom rundt i landet.

Dagen ble avsluttet med et interessant innlegg om nyere forskning om kosthold og kreft av professor og ernæringsforsker Rune Blomhoff fra Universitetet i Oslo. Blomhoff ga tydelige råd at det anbefales et kosthold som hovedsakelig er plantebasert, og som inneholder mye grønnsaker, frukt, bær, fullkorn og fisk, og begrensede mengder rødt kjøtt, salt, tilsatt sukker og energirike matvarer. Han tok også opp temaer som sukker og kreft, antioksidanter og kreft, samt underernæring ved kreftbehandling og overvekt hos kreftpasienter.

Du kan se alle foredragene her.

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager