user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Vi ønsker velkommen til lungekreftkonferansen 2018! Programmet passer for pasienter, nærstående og deltakere fra helsevesenet og andre som arbeider med lungekreftpasienter. 

Thon Hotel Opera (sjøsiden av Oslo S)

 

Last ned program (pdf)

 

PROGRAM:

0930: Registrering og enkel servering

1000: Innledning og velkommen

- ved Lungekreftforeningens leder Per Olthuis

1010: Lungekreft – diagnose og behandling

- ved Åslaug Helland. Forsker Åslaug Helland er overlege ved Oslo universitetssykehus og leder for Kreftforeningens nasjonale kompetansemiljø for lungekreft.

1050: Å leve med lungekreft

- Kari Grønås forteller om hvordan hun har mestret hverdagen som lungekreftpasient.

1110: Pause

1120: Persontilpasset medisin

Hva er status for persontilpasset medisin for lungekreftpasienter i Norge, ved overlege Mette Sprauten, Radiumhospitalet.

1200: Lunsj

1300: Kreftutvikling og forekomst av lungekreft

- ved Bjørn Møller, forsker og leder av Registeravdelingen i Kreftregisteret

1330: Trening og aktivitet

- ved forsker og fysiolog Elisabeth Edvardsen (PhD) ved NIH/OUS og Helle Aanesen, daglig leder i Aktiv mot kreft

1415: Pause

1430: Nyere forskning om kosthold og kreft

- ved professor og ernæringsforsker Rune Blomhoff fra Universitetet i Oslo.

1515: Avslutning

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager