user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

ASCO 2017. Foto: ASCO

Atter en gang er verdens største kreftkonferanse over. Over 35 000 kreftinteresserte var samlet på årets ASCO i Chicago. Det var travle dager, med mye positivt for oss som er opptatt av lungekreft.

Tekst: Åslaug Helland. Foto: ASCO

En presentasjon omhandlet strålebehandling. En gruppe hadde gått igjennom pasienter som hadde blitt behandlet med såkalt stereotaktisk strålebehandling, og sett på hvordan det gikk etter noen år. Noen pasienter fikk tilbakefall, og gjennomgangen viste at dersom det var et begrenset tilbakefall, kunne pasienter ha nytte av en «aggressiv tilnærming». Dette betyr at man burde vurdere kirurgi eller ny strålebehandling ved et «lite» tilbakefall. Dette støtter praksisen vi har i Norge, der vi behandler et stort antall pasienter på denne måten.

Også i år var det en del presentasjoner om immunterapi. Det ble vist resultater for immunterapi for både småcellet lungekreft og for mesoteliom. Dette er foreløpig små studier, og man bør ha litt mer data før dette blir standard behandling, men resultatene så lovende ut. Det er veldig bra, ettersom det har vært få framskritt for disse pasientgruppene de siste årene.

Resultater på et nytt medikament for ALK-positiv lungekreft var veldig gode. En stor studie hadde sammenliknet alectinib med crizotinib, og denne viste at pasienter behandlet med alectinib hadde mer langvarig effekt enn de som ble behandlet med crizotinib. Dette medikamentet er godkjent i Europa, og vi venter på at Beslutningsforum skal komme med sin vurdering.

For lungekreftpasienter med EGFR-muterte kreftceller fikk vi se data på osimertinib – en tredjegenerasjons EGFR-hemmer. Denne har vist seg veldig effektiv også etter annen EGFR-rettet behandling og har også god virkning på hjernemetastaser. Også dette medikamentet er til vurdering hos Beslutningsforum og har vist overbevisende resultater i kliniske studier.

Det er veldig positivt at vi får flere medikamenter til behandling av lungekreft. Det er stor aktivitet og mange kliniske studier på gang. Vi prøver å få så mange av disse kliniske studiene som mulig til Norge. Dette er viktig både fordi norske pasienter får tilgang til nye medikamenter før de er endelig godkjent i Norge, og det er viktig fordi det norske lungekreftmiljøet får erfaring med de nye medisinene, slik at de kan bli tatt i bruk for alle aktuelle pasienter så snart de er godkjent.

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager