user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Mandag 28. august skal det holdes en fredelig demonstrasjon mot helsemyndighetenes urimelige lange behandlingstid for innføring av nye medisiner. Demonstrasjonstoget skal gå fra regjeringbygget og ned til Stortinget. Bli med oss sammen med Blodkreftforeningen, Brystkreftforeningen og Kreftforeningen og støtt norske kreftpasienter og pårørende.

Fem av Norges fremste kreftleger og forskere slår alarm, og har skrevet bekymringsmelding til Statens legemiddelverk og helse- og omsorgsminister Bent Høie der de krever et raskere system for godkjenning av nye medisiner.

Sitat fra VG artikkel:
"Pasienter som burde fått medisinene dør i ventetiden, bekrefter Fredrik Schjesvold, forsker og leder for Oslo myelomatosesenter ved Rikshospitalet". 

Flere livsforlengende og potensielt livreddende kreftmedikamenter har allerede blitt godkjent i flere euroepiske land, blant annet i Danmark. Hvorfor har de enda ikke blitt godkjent i et av verdens rikeste land? 
Medisiner som er godkjent for markedsføring kan likevel kjøpes på apoteket, og dermed får de som kan betale selv den beste behandlingen. I tillegg har antallet kliniske studier falt drastisk de siste årene. Færre pasienter får tilgang til utprøvende behandling. Utenlandske legemiddelfirmaer velger bort Norge fordi det er så vanskelig å gå godkjent medisiner her, forteller Fredrik Schesvold til VG. 

Mange pasienter med uhelbredelig kreft som trenger behandling risikerer å dø mens Nye Metoder, Helsedirektoratet og våre politikere somler. Det er på tide å si i fra.

Mer info

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager