user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

6. og 7. mars 2014: Den "frie flyten" omfatter en rekke fine muligheter: faglig påfyll på sentrale fagområder, diskusjoner, og møter med kollegaer fra hele landet. Fristen for reduserte priser (rabatt på 500 kroner) er 1. februar. Og den muligheten vil du vel heller ikke gå glipp av?

Program, påmelding og praktiske opplysninger

Reservere rom på Thon Hotel Opera?

Bruk ref.nr. 1502474, ta kontakt på  tlf. 24 10 30 30 innen 6. februar.

Kilde: Norsk fysioterapeutforbund

Lovisenberg livshjelpsenter har ulike kurs som kan være av interesse for våre medlemmer.

Mer informasjon om kursene og påmelding finner du på senterets nettsider.

Fatigue/tretthet etter kreftbehandling: Mange mennesker som er blitt behandlet for kreft sliter med tretthet, hukommelsesproblemer og konsentrasjonsvansker, fatigue. Kurset vil lære deg noe om dette og hvordan du kan leve bedre med dette.

Sentralt i kurset er å dele erfaringer samt å få økt kunnskap om tretthet/fatigue etter kreftbehandling, slik at deltagerne kan leve bedre med sin fatigue/tretthet. 

Kurset er for alle kreftdiagnoser. Pårørende er også velkommen.

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Postboks 126 Tveita • 0617 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager