user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

paaroerendeSett av siste helga i oktober 2014 til hyggelig samvær og inspirasjon. Kurset vil vare fra lunsj til lunsj, 25. til 26. oktober 2014.

Kurset vil avholdes sentralt i Oslo og vil bli gratis for alle. Vi skal sørge for nødvendig transport for de av dere som må reise.

22. og 29. september holdes det lungekreftkurs i Skien.

Kurset er et samarbeid mellomfagpersoner på STHF, Lungekreftforeningen, kreftkoordinatoren i Skien og Lærings- og mestringssenteret. Kurset holdes i Skien.

Nærmere informasjon om dette kan fås ved Lærings- og mestringssenteret i Skien på telefon 35 00 43 44/930 65 188 eller hos Rita Slåbakk på telefon 934 70 121.

Vardesenteret i Bodø inviterer til ernæringskurs ved kreftsykdom 13. mai 2014. Det er to kurs å velge mellom.

To dagers lærings- og mestringskurs for deg med lungekreft og eventuelt en pårørende. Pårørende kan også møte opp uten at den som er syk deltar.

Gjennom tverrfaglig veiledning og gruppesamtaler er målet å gi deltakerne økt kunnskap om sykdommen og bedre forutsetninger for å mestre hverdagen. Kurset arrangeres av Lungeavdelingen i samarbeid med lærings- og mestringssenteret i Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs Hospital og Lungekreftforeningen.

Kurset er for personar med lungekreft og deira pårørande. 

Målsettinga er å bidra til styrke og tryggleik til meistring av kvardagen gjennom: 
1. kunnskap om sjukdom og behandling 
2. moglegheit til å stille spørsmål til forskjellige fagpersonar 
3. møte andre i same situasjon 
4. å få motivasjon og hjelp til sjølvhjelp

Denne våren har vi et nytt lærings og mestringskurs som vi tror kan være interessant for deres medlemmer som ønsker å tenke livsstilsendring fremover i forhold til egen sykdom. Kurset er for pasienter som har eller har hatt kreft og deres pårørende.

  • Ønsker du å få til endringer i kostholdet ditt som kan gjøre at du spiser sunnere?
  • Er du stresset og ønsker å bli bedre på å være tilstede i hverdagen?
  • Trenger du inspirasjon for å komme i gang med treningen?


Da kan dette være kurset for deg.

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager