user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

10. og 17. mars 2016 arrangeres det lungekreftkurs for lungekreftpasienter og pårørende på Lærings- og mestringssenteret i Helse Bergen.

Målet med dette 2-dagers kurset er: Å bidra til styrke og trygghet til mestring av hverrdagen gjennom: 

  • kunnskap om sykdom og behandling
  • mulighet til å stille spørsmål til forskjellige fagpersoner
  • møte andre i samme situasjon
  • å få motivasjon og hjelp til selvhjelp


For nærmere informasjon og påmelding, se: http://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/Lungekreft---mars-2015.aspx

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager