user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

1. og 9. mars 2016 arrangeres det lungekreftkurs på St. Olav for lungekreftpasienter og pårørende.

Målet med dette todagers-kurset er: Gjennom tverrfaglig veiledning og gruppesamtaler å gi deltakerne økt kunnskap om sykdommen og bedre forutsetninger for å mestre hverdagen.

Tema:

• Å leve med lungekreft
• Behandling og oppfølging ved lungekreft
• Fysisk aktivitet og avspenning
• Oppfølging av kreftpasienten hjemme
• Kosthold ved lungekreft
• Kreft og samliv/relasjoner. Utfordringer og endringer
• Barn som pårørende
• Muligheter og rettigheter
• Gruppesamtale 1: "Om livet før og etter jeg ble syk"
• Gruppesamtale 2: "Om det å være pårørende"

For nærmere informasjon se:

https://stolav.no/arrangementer/lungekreft-lerings-og-mestringskurs

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager