user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Lungekreftforeningen arrangerte konferansedag om lungekreft 27. mars på Thon Hotel Opera.

CecilieBraathenI overkant av 90 hadde meldt seg på, og deltakerne, en god blanding av helsepersonell, pasienter, nærstående og folk fra legemiddelindustrien, fikk med seg et variert program. Tilbakemeldingene tyder på at de syntes det var et utbytterikt seminar.

Vår egen Cecilie Braathen (t.h.) fortalte om hvordan det var å leve som lungekreftpasient. Hennes historie vil du kunne lese i neste utgave av medlemsbladet Pust.

Under kan du laste ned mange av de presentasjonene som ble holdt, ved å klikke på titlene i programmet.

Program

1000: Innledning og velkommen

- ved Lungekreftforeningens leder Rita Slåbakk

1010: Lungekreft – diagnose og behandling

- ved Åslaug Helland. Forsker Åslaug Helland er overlege ved Oslo universitetssykehus og leder for Kreftforeningens nasjonale kompetansemiljø for lungekreft.

1050: Å leve med lungekreft

- Cecilie Bråten forteller om hvordan hun har mestret hverdagen som lungekreftpasient.

1120: Immunterapi for lungekreft

Hva er status for dette i Norge ved enhetsleder Paal Fr. Brunsvig, utprøvingsenheten ved Radiumhospitalet.

1300: Politiske valg og prioriteringer

- ved Enhetsleder Metodevurdering og refusjon Kristin Helene Svanqvist, Statens legemiddelverk

1330: Trening og aktivitet

- ved spesialfysioterapeut med kompetanse innenfor kreftbehandling Renate Strand Sterud, Pusterommet på Ahus

1415: Hjelp til selvhjelp og egen mestring. Hvordan møte de offentlige støtteordningene

- ved sosionom og tidligere forskningsrådgiver ved Montebello-senteret, Sævar Berg Gudbergsson

1500: Å leve med alvorlig sykdom

- ved Gründeren bak FUELBOX - Den gode samtalen på boks, Berta Lende Røed. Hun jobber hver dag med å få oss alle til å snakke mer og bedre sammen og vil her dele sine tanker og erfaringer med oss.

 

 Arrangementet var støttet av Bristol Myers Squibb.

 

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager