user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Velkommen til grunnkurs fornye likepersoner! Gynkreftforeningen og Lungekreftforeningen ønsker å invitere medlemmer som kunne tenke seg å bli likeperson til et spennende grunnkurs i mars. Hjelp deg selv å hjelpe andre.

Kurset passer for deg som:

  • har kjent sykdommen på kroppen og for pårørende
  • ønsker å være del av en positiv tjeneste som hjelper andre i en tung situasjon
  • ønsker å møte andre i samme situasjon som deg

Kort om kurset:
Kursholder er Elisabeth B. Refring.
Det handler om å være et medmenneske.
Det blir presentasjon av foreningene og likepersonordningen.
Du vil få et tydelig bilde av hva likepersontjenesten går ut på og om det er noe du kunne tenke deg å være med på.
Det å være med på grunnkurset er ingen forpliktelse til å være med videre eller melde seg som likeperson.

Lungekreftforeningen arrangerte konferansedag om lungekreft 27. mars på Thon Hotel Opera.

CecilieBraathenI overkant av 90 hadde meldt seg på, og deltakerne, en god blanding av helsepersonell, pasienter, nærstående og folk fra legemiddelindustrien, fikk med seg et variert program. Tilbakemeldingene tyder på at de syntes det var et utbytterikt seminar.

Vår egen Cecilie Braathen (t.h.) fortalte om hvordan det var å leve som lungekreftpasient. Hennes historie vil du kunne lese i neste utgave av medlemsbladet Pust.

Seminar for brukerrepresentanter blir 23.–24. september i Kongens gate 6 i Oslo.

Sett av dagene hvis det er aktuelt for deg – utfyllende informasjon kommer senere.

I fellesskap har Føflekkforeningen, Lymfekreft, Sarkomer, Profo, Gynkreftforeningen, Lungekreft, Sarkom og Hjernesvulstforeningen gått sammen om å ha et nybegynnerkurs for likepersoner. Vi skal ha en aktiv lørdag og søndag for deg som har et ønske om å bidra i rollen som likeperson enten det er ute i regionene, på et Vardesenteret eller andre arenaer hvor dere representerer foreningene og er til støtte for andre som møter sykdom som vi har gjort før dem.

Vi har lagt opp til foredrag og at man kan delta aktivt gjennom gruppeoppgavene, og i plenumssamtalen, det er ikke slik at man må binde seg til å bli likeperson, selv om man deltar på kurset. Men vi håper det gir deg/dere det siste puffet og at dere gjennom disse to dagene blir trygge på at dette er noe som passer for dere. Alle foreningene trenger aktive likepersoner som kan gjøre en forskjell. OBS: Påmeldingsfrist 16. februar

Lungekreftkurs i Kristiansand 2. og 9. mars (mer info om dette kommer i Pust 1/16). 

Likepersonkurs på Gardermoen 11. og 12. mars for de som ønsker å bli likeperson. Dette er et kurs som er beregnet på de som ikke har kurs fra tidligere.

Kan du tenke deg dette, ta kontakt med Alf Gullik på tlf. 991 11 606 eller Rita på tlf. 922 37 612 så raskt som mulig!

10. og 17. mars 2016 arrangeres det lungekreftkurs for lungekreftpasienter og pårørende på Lærings- og mestringssenteret i Helse Bergen.

Målet med dette 2-dagers kurset er: Å bidra til styrke og trygghet til mestring av hverrdagen gjennom: 

  • kunnskap om sykdom og behandling
  • mulighet til å stille spørsmål til forskjellige fagpersoner
  • møte andre i samme situasjon
  • å få motivasjon og hjelp til selvhjelp


For nærmere informasjon og påmelding, se: http://www.helse-bergen.no/no/Hendelser/Sider/Lungekreft---mars-2015.aspx

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager