user_mobilelogo

Nyheter

 

Nyhetsarkiv

Bli medlem

Selv om vi allerede i dag synes vi er godt i gang med vårt viktige arbeid, så trenger vi mange flere medlemmer for å bli en livskraftig forening.

Bli medlem nå!

Minnegaver

Lungekreftforeningen får ofte minnegaver ved at avdøde eller etterlatte ønsker at det skal gis penger til arbeidet vår forening driver. Gavene Lungekreftforeningen mottar, vil gå til å støtte forskning på lungekreft.

Minnegavekonto: 1202.31.61298. Merk innbetalingen med avdødes navn.

IBAN: NO3212023161298
SWIFT: DNBANOKKXXX

Vipps:

Salgssted Lungekreft, vippsnummer 523205 

Arendalsuka PUST Per14.–18. august ble den årlige Arendalsuka gjennomført, en politisk uke som i år markerte oppstarten av valgkampen foran stortingsvalget. Flere av pasientforeningene delte på en stand denne uka, og vi hadde hver vår dag.

Tekst: Per Olthuis. Foto: privat

Lungekreftforeningen hadde fredag, den siste dagen. Været var overraskende bra med mye sol frem til den siste timen. Da åpnet alle sluser seg. På standen sto lokalforeningen Oslo og Akershus sine aktivister Per Otto Nilsen og Eva Olthuis. Styret var også representert med leder Per Olthuis.

Eva Olthuis og Per Otto Nilsen gjorde en stor jobb og delte ut nærmere 150 Pust med diverse info om foreningen og innmeldingsskjema som var heftet på bladet.

I perioder var det så folksomt at folk måtte vente på tur for en samtale. Per Otto var uunnværlig med sin kunnskap om sykdommen og sin pasienthistorie, sin klokskap og åpenhet, Eva med sin godhet og ærlighet og sin erfaring om sykdommen som pårørende.

De utfylte hverandre virkelig godt og gjorde at vi fikk en stand som var veldig godt besøkt. Noen av de andre fra pasientforeningene bemerket at Lungekreftforeningen hadde helt klart vært den mest besøkte hittil i uka.

At det skjer utrolig mye innen forskning og ikke minst forskning rundt lungekreft, er det ikke tvil om. Og dette har folk helt tydelig fått med seg. Neste års Arendalsuke starter 13. august.

Kontakt oss

Telefon: 934 70 121

Adresse: Rosenkrantz' gate 7 • 0159 OSLO

E-post: post@lungekreftforeningen.no

Kreftlinjen

Telefon: 800 57 338 eller 800 KREFT

E-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

Åpent hverdager